KL vil sætte turbo på digitaliseringen

Med kommunernes nye digitaliseringspolitik skal der for alvor sættes gang i implementeringen af digitale løsninger. IT-Branchen er dog bekymret for, at der ikke sættes alvor og konkrete krav nok bag strategien.

KL vil sætte turbo på digitaliseringen

Behov og ambitionerne er ellers klare i KL’s nye digitaliseringspolitik, Gentænk velfærden.

Kommunerne bliver nødt til grundlæggende at gentænke velfærden, da man allerede i 2030 vil mangle 44.000 ansatte i det offentlige. Den virkelighed gør, at det ganske enkelt ikke er muligt at fortsætte, som man plejer, hvis vi vil bevare eller forbedre det velfærdsniveau, vi har i dag.

KL’s strategi er derfor at frigive flere hænder ved at automatisere en lang række processer og administrationsopgaver, der i dag udføres af kommunens medarbejdere. Samtidig er ambitionen, at kommunerne som udgangspunkt skal give borgerne et digitalt tilbud først, hver gang det giver mening.

”Der er ingen tvivl om, at et af de vigtigste og mest realistiske svar på arbejdskraftudfordringen er at bruge teknologi og digitalisering langt mere effektivt og mere udbredt, end kommunerne gør det i dag. Spørgsmålet er bare, om de velmenende ord fra KL er nok til at få luft under kommunernes ellers ambitiøse digitaliseringsplan,” udtaler Michael Wätjen, salgsdirektør i Nine og formand for IT-Branchens udvalg for offentlig digitalisering.

Ikke nemt, men nødvendigt

KL erkender da også, at det ikke er en nem opgave. Langt fra. Det er en kompleks størrelse, der kræver hårdt arbejde og prioriteringer, men samtidig slår de fast, at der reelt ikke er noget alternativ.

”Det er et stærkt signal, når KL så klart går ud og siger, at ja det bliver svært, men at det er nødvendigt, at kommunerne investerer i digitaliseringen. Derfor kunne vi også godt savne nogle lidt hårdere og konkrete krav til kommunerne, så man sikrer, at de også forpligter sig til at komme i gang,” udtaler Michael Wätjen.

I ”Gentænk velfærden” nævnes der flere steder konkrete eksempler på kommuner, der har implementeret gode digitale løsninger. Udfordringen ligger ofte i, at kun en enkelt eller ganske få kommuner benytter den pågældende løsning, og at samtlige kommunerne derfor ikke får glæde af den.

”Der ligger et kæmpe arbejde i at udbrede allerede gode og eksisterende løsninger til hele Danmark. Men det kræver nok, at man både tør bruge gulerod og pisk fra KL’s side, hvis vi for alvor skal rykke os,” fortæller Michael Wätjen.

Med de eksisterende løsninger der allerede er tilgængelige i dag, skal vi ikke i gang med flere pilotprojekter. En mulighed kunne i stedet være at etablere nogle udstillingsrum, hvor kommunerne kunne komme forbi og se, hvordan fremtidens plejehjem, bolig eller genoptræningscenter kunne se ud, så løsningerne på den måde blev mere nærværende og konkrete.

En anden mulighed, som IT-Branchen allerede benytter sig af, er at lave digitale inspirationsdage, hvor kommuner og it-leverandører mødes for at løse den enkelte kommunes specifikke udfordringer.

KOMBIT bør ifølge IT-Branchen også spille en stor rolle i digitaliseringspolitikken. De er den centrale muskel, som KL kan bruge til at sikre hurtigere fremdrift i den kommunale digitalisering – f.eks. ved at stille krav om indkøb og implementering af fuldskala modeller, så flere kommuner hurtigt kan få glæde af løsningerne.

Digitalisering handler i sidste ende om mennesker

Uanset de mange gode ambitioner og digitale strategier, skal man dog ikke glemme, at det i sidste ende handler om mennesker.

Om hvordan man får afhjulpet de mange medarbejdere i kommunerne, som i fremtiden kommer til at mangle 44.000 kollegaer, og hvordan man får hjulpet det stigende antal borgere, der har brug for hjælp og nærvær.

”Vi må ikke hægte hverken medarbejdere eller borgere af i vores iver for at implementere nye teknologier og løsninger. For så lykkedes vi aldrig med at få gentænkt velfærden. Derfor skal kommunerne også allerede nu begynde at tænke menneskerne ind i deres business case,” forklarer Michael Wätjen.

I stedet for næsten blindt kun at kigge på effektiviseringer og omkostninger, når man skal prioritere sine it-investeringer, anbefaler han, at kommunerne f.eks. også stiller krav om, hvor mange flere borgere en given løsning skal kunne betjene med samme (eller mindre) antal medarbejdere.

Er der tale om borgernære digitale velfærdsservices, giver det også mening at stille krav om og måle på, hvad borgerne skal opleve af gevinster ved en ny løsning.

Du kan læse hele KL’s Digitaliseringspolitik her.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om vores mærkesag om offentlig digitalisering på vores hjemmeside, ligesom du altid kan tage fat i Martin Jensen Buch, hvis du f.eks. kunne være interesseret i at deltage i vores udvalg for offentlig digitalisering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *