Det vil den nye minister arbejde for

Hvad betyder det for regeringens digitale fokus, at Danmark har fået en digitaliseringsminister?

Det vil den nye minister arbejde for

Det er nok gået op for de fleste, at Danmark har fået en digitaliseringsminister. Men betyder en digitaliseringsminister også automatisk at der kommer turbo på digitaliseringen? Eller vil digitaliseringen ende på et sidespor langt fra regeringens centrale agendaer?

Der er i hvert fald ingen tvivl, om at den nye minister med ansvar for digitaliseringen har store ambitioner på området.

Dem fik hun anledning til at fremlægge, da hun den 18. januar 2023 gav en orientering til Folketingets udvalg for It og Digitalisering om ministerens overordnede visioner på digitaliseringsområdet.

Fem fokusområder er et positivt signal

Ministeren fremhæver i sin orientering sine væsentligste visioner for regeringens digitale indsats.

Først og fremmest vil regeringen fortsætte de ambitiøse investeringer i digitalisering på tværs af den offentlige og private sektor. Dernæst skal digitalisering både frigøre tid og effektivisere, men også skabe værdi for borgere, virksomheder og samfundet.

Og endelig skal de udfordringer, som digitaliseringen kan medføre, også håndteres. Ikke bare i forhold til cybertrusler og klimaeffekter, men også at alle, uanset digitale kompetencer, skal have en plads i det digitale samfund.

”Det et positivt, at regeringen er ambitiøs, når det kommer til digitale investeringer. Det byder vi velkommen i IT-Branchen. Og det er også godt at se, at vi rent modenhedsmæssigt er kommet videre end kun at se digitalisering som en offentlig spareøvelse,” udtaler Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Ministeren fremhæver endvidere 5 områder som hun betragter som særligt væsentlige lige nu.

  • Digitalisering og grøn omstilling: Ministeren fremhæver digitalisering som et centralt redskab til at indfri regeringens ambitioner om klimaneutralitet. Digitalisering kan f.eks. effektivisere vores materialeforbrug og minimere affald, beskytte vores drikkevand og skabe en grønnere forsyningssektor.
  • Digital vækst i danske virksomheder: Ministeren vil endvidere arbejde for at fremme virksomhedernes digitale omstilling, herunder SMV’erne ved at skabe tydelige rammevilkår for anvendelse af digitale løsninger og tydelige rammer for anvendelse af data.
  • EU og regulering: Ministeren ser det også som en af sine vigtigste opgaver at sætte en ambitiøs og ansvarlig retning for digitaliseringen internationalt. Hun vil derfor arbejde for en koordineret tilgang til implementering og håndhævelse af ny EU-lovgivning, så de passer til danske forhold og ikke er unødigt restriktive.
  • Manglen på arbejdskraft: Ministeren har også stort fokus på manglen på arbejdskraft, og ser blandt andet udbredelse af gode, værdiskabende digitale løsninger som en væsentlig del af løsningen. Hun vil også arbejde for at sikre de nødvendige digitale kompetencer i vores arbejdsstyrke, f.eks. gennem uddannelse og ved at skabe lettere adgang til relevant, kvalificeret arbejdskraft.
  • Inklusion, ansvarlighed og cybersikkerhed: Ministeren vil sikre, at borgere, der synes, at det digitale er svært, skal have den nødvendige hjælp. Samtidig vil hun værne om den høje grad af tillid til både det offentlige og dansk erhvervsliv gennem fokus på ansvarlighed og dataetik, samt øge fokus på sikkerhed.

Flere af de områder som digitaliseringsministeren sætter fokus på flugter med, hvad IT-Branchen i valgkampen opfordrede til politisk fokus på. Bl.a. cybersikkerhed, grøn digital omstilling og behovet for digitale kompetencer.

”Vi er særligt glade for at se, at ministeren har digitale ambitioner, der rækker ud over hendes eget ressortområde. Det er nemlig særligt, når vi tænker digitaliseringen ind i regeringens ambitioner indenfor f.eks. grøn omstilling og manglen på arbejdskraft, at det for alvor giver værdi. Det er i høj grad et projekt, vi gerne vil hjælpe ministeren med at lykkes med,” fortæller Mette Lundberg.

Læs hele ministerens orientering her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *