Danmark har brug for høje digitale ambitioner

IT-Branchens udvalg for offentlig digitalisering har netop afholdt møde. Her var der besøg fra både Digitaliseringsstyrelsen, der kunne fortælle om regeringens nye digitaliseringspartnerskab, og Statens It, som præsenterede deres tanker om anvendelse af cloud.

På mødet havde udvalget besøg af Tanja Franck, der for nylig er tiltrådt som direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

Hun kunne bl.a. fortælle mere om regeringens nye digitaliseringspartnerskab, der skal bidrage til, at Danmark bedre kan udnytte teknologiske muligheder til at sikre vækst, eksport, en effektiv offentlig sektor samt den grønne omstilling.

Partnerskabet består at 28-deltagere, som alle er personligt udpeget af regeringen. De danske it-leverandører er godt repræsenteret i partnerskabet, blandt andet med IT-Branchens adm. direktør, Natasha Friis Saxberg.

Deres arbejde vil være forankret i 5 arbejdsgrupper, som skal levere konkrete initiativforslag til regeringen. Meningen med digitaliseringssamarbejdet er, at det skal være praktiske løsninger, som politikerne rent faktisk kan se blive implementeret.

Tanja Franck kunne her blandt andet fortælle, at i forhold til de dele af arbejdet, der omhandler den offentlige sektors digitalisering, har regeringen særligt fokus på initiativer, der kan understøtte at alle danskere bliver inkluderet.

Afslutningsvis kunne hun fortælle, at hun håber at arbejdet i digitaliseringspartnerskabet kan være med til at sætte retning for en ny fællesoffentlige digitaliseringsstrategi der forventes at komme i forlængelse af parternskabets arbejde.

Cloud er ikke altid den bedste løsning

På mødet havde udvalget også besøg af Michael Ørnø, som er direktør i Statens It. Her præsenterede han Statens It’s overvejelser om brug af cloud-løsninger både generelt, men også set i lyset af Schrems II-dommen.

Michael Ørnø kunne blandt andet fortælle at Statens It overordnet ser cloud som en god mulighed for at skabe skalerbarhed, fleksibilitet og omkostningseffektiv drift af løsninger, men ikke som en løsning der altid vil være bedre end f.eks. on-premis eller hybrid cloud.

Ifølge ham vil det derfor altid være en afvejning fra gang til gang, hvilken løsning Statens It vil vælge, eller anbefale myndighederne at anvende.

Han kunne også fortælle, at Statens It som offentlig myndighed har særligt stort fokus på at holde sig indenfor lovens rammer, når det handler om placering af personoplysninger.

Statens It har derfor siden Schrems II-dommen været yderst tilbageholdende med at lægge personoplysninger i internationale cloud-løsninger – især når det handler om nye løsninger.

Michael Ørnø ser umiddelbart to mulige løsninger på denne udfordring. Enten kommer der et nyt kontraktparadigme med standardbetingelser og politiske aftaler der igen gør det muligt at overføre personoplysninger til fx USA, eller også må de internationale cloud-leverandører ændre deres praksis så de kan overholde europæisk lovgivning.

Vil du være med?

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet, som udvalget for offentlig digitalisering foretager sig, eller ønsker du aktivt at deltage i udvalgets arbejde, så ret henvendelse til IT-Branchens chefkonsulent, Martin Jensen Buch.

    Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *