Ny strategi og droppet fusion

Med en ny direktør og en ny strategi har der over de seneste uger været skrevet forskellige artikler om IT-Branchen i diverse medier. Her kan du få det hurtige overblik over de vigtigste pointer.

Ny strategi og droppet fusion

2020 var ikke mange dage gammel, før Natasha Friis Saxberg, IT-Branchens nye direktør, meldte de første store linjer ud vedr. foreningens fremtidige strategi.

I en artikel fortalte hun om en verden i forandring, og om en fremtid der kræver nye mål og ambitioner. Ikke bare for branchen men også for samfundet.

Her fortalte hun også, at vi som forening skal være med til at sikre en it-branche, der er lykkes med lighed og diversitet. At vi skal lykkes med at øge it-kompetencerne fra klasseværelserne til bestyrelseslokalerne. At vi skal lykkes med at skabe konkurrencedygtige SMV’er, der kan konkurrere international. Og at vi skal lykkes med at vise vejen for verden, med Danmark som global pioner for bæredygtig vækst.

I den forbindelse satte hun tre sejl, der skal hejses for at skabe fremdrift på denne rejse.

  • Vi skal bygge bro mellem aktører, sektorer og industrier gennem målrettet innovation.
  • Vi skal påvirke politiske beslutninger gennem samarbejde og visionære strategier.
  • Vi skal alle være fuldstændig besatte af at skabe værdi, som nation for vores borgere, som virksomheder for vores kunder og som brancheforening for vores medlemmer.

Stor interesse fra medierne

Ikke uventet var der en del medier, der fandt interesse i Natashas udmelding og i den nye strategi, hvilket der kom en række forskellige artikler ud af.

Én af de ting som fangede mediernes opmærksomhed var, at vi fremadrettet ønsker at udvide medlemsdefinitionen, så vi også kan inkludere it-afdelingerne i store virksomheder.

Mange større virksomheder er efterhånden blevet så digitale, at de ofte selv har udviklet it-løsninger, som de f.eks. sælger videre – og dermed har fået it og teknologi som et decideret forretningsben.

En udvikling vi også ser globalt, og hvor f.eks. Walmart alene i 2019 hyrede over 2.000 it-folk ligesom Unilever forventer at ansætte 10.000 it-folk i løbet af de næste par år. Og Goldman Sachs definerer nu sig selv som et it-selskab, der arbejder indenfor finans.

Så der er ingen tvivl om, at flere og flere virksomheder, der traditionelt har ligget i specifikke brancher i løbet af de næste år vil forvandle sig til teknologi- og it-virksomheder.

Derfor giver det også god mening, at vi som brancheforening reagerer på udviklingen og udvider vores medlemsdefinition.

Dog skal den udvidede medlemsdefinition ikke ske på bekostning af hverken de eksisterende eller små it-virksomheder. Vi skal tværtimod sikre, at nye medlemmer også er med til at bidrage til branchens samt foreningens vækst og fremtid.

Hvad det mere konkret betyder, kan du bl.a. høre på vores generalforsamling 26. marts, hvor du som medlem altid er velkommen til at deltage.

Droppet fusion med Dansk Erhverv

En anden ting medierne har skrevet om, er de tanker om en evt. fusion med Dansk Erhverv, som blev behandlet på generalforsamlingen i 2019, og som man valgte at skrinlægge.

Dansk Erhverv og IT-Branchen har i over 20 år arbejdet tæt sammen om den digitale agenda.

I takt med at teknologi og it er blevet mere og mere forretningskritisk i både det offentlige og i erhvervslivet, har det været naturligt at undersøge, hvordan de to brancheforeninger bedst muligt og i fællesskab kunne støtte op om den transformation, vi som samfund står overfor.

At vi og Dansk Erhverv efter grundige samtaler og overvejelser valgte at lægge fusionstankerne på hylden, for til gengæld at fokusere på et tættere samarbejde, er i nogen medier blevet udlagt som mislykkedes. Men det er nu slet ikke så dramatisk.

Gennem vores over 100-årige historie har vi løbende indgået i nye samarbejder og også fusioneret med forskellige aktører, for at holde os relevante i forhold til den samfundsudvikling, som vi stod overfor.

Vores første større samarbejde og efterfølgende fusion skete faktisk allerede i 1930’erne, hvor vi som ”Foreningen af Skrivemaskine Importører i Danmark” slog os sammen med ”Foreningen for importører af kontormaskiner”.

Så det ligger i vores DNA, at vi hele tiden afsøger nye muligheder for, hvordan vi bedst muligt kan støtte vores medlemmer i at vokse. Det vil vi også gøre fremadrettet.

Medieomtaler

Her kan du se en oversigt over de artikler, der pt. er skrevet om vores strategiske tanker i medierne. Vi vil løbende fortælle mere om vores vision, vores strategi og konkrete initiativer her på siden.