I de techtoniske tyvere skal vi finde de uopdagede kilder til rigdom

I det næste årti vil vi se en tektonisk eksplosion af innovation, teknologi og løsninger, der ikke bare øger vores mentale og fysiske rigdom, mens også sætter helt nye krav til vores samfund og til os som branche.

I de tektoniske tyvere skal vi finde de uopdagede kilder til rigdom

Af Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen

Da vi for 100 år siden stod med nye opfindelser som bilen, telefonen, radioen, flyvemaskinen og ikke mindst skrivemaskinen, var der ikke mange, der på det tidspunkt kunne se, hvor meget disse teknologier ville forandre vores liv for altid.

Nu står vi igen overfor et nyt samfundsmæssigt skifte, hvor teknologien igen vil spille en afgørende rolle for vores fremtid.

Indenfor de næste 10 år skal vi ikke bare reducere vores Co2-udslip med 70%. Der vil også blive født 1,2 milliarder flere mennesker, så verden når op på 8,5 milliarder i 2030, hvoraf 70% vil bo i byerne.

Denne gang handler det derfor også om vores overlevelse, om vores evne til at skabe vækst i fremtiden og til at accelerere vores evolution gennem teknologi.

En ny opdagelsesrejse

Mange har sammenlignet udfordringen med 60’ernes månelanding, hvor kaskader af ny og uforudsigelig teknologi skabte nye muligheder, som ingen kunne forudsige i en business case.

Jeg vil nu hellere sammenligne 2030 missionen, med den tid hvor alverdens lande konkurrerede om at opdage nyt land. En tid der betød adgang til ny rigdom, nyt territorie og et nyt mindset i mødet med det uopdagede.

Columbus og Spanien vandt på mange måder dette kapløb, og det, vi kan lære af deres bestræbelser, var en indædt tro på, at verden var rund, at der fandtes nye kilder til rigdom og vækst – og at man med den rette investering, kompetencer og mod kunne opdage helt nye forretningsområder.

En ny revolution med IT-Branchen i centrum

Ser vi bare på de sidste 10 år, har smartphones, apps, 4G og IoT skabt en eksplosion af data, der har accelereret udviklingen af f.eks. kunstig intelligens. Blockchain, mixed reality og robotics er blot nogle af de få andre innovationer, der også har mødt erhvervslivet.

De næste 10 år vil disse, og mange andre nye teknologier vi ikke kender i dag, revolutionere de bæredygtige 2020’ere. Den innovation har ikke teknologien som mål men som middel og værktøj til at få industrier til konvergere og skabe helt nye værdikæder.

Vores tid som IT Branche er derfor nu. Vi skal skabe det nye fundament, som det 21 århundrede skal hvile på, og vi kommer ikke til at hvile, før det er lykkedes.

Vores destination i 2030 skal sikre en it-branche, der er lykkedes med lighed og diversitet. Vi skal lykkedes med at øge it-kompetencerne fra klasseværelserne til bestyrelseslokalerne. Vi skal lykkedes med at skabe konkurrencedygtige SMV’er, der kan konkurrere international. Og vi skal lykkedes med at vise vejen for verden, med Danmark som global pioner for bæredygtig vækst.

Men vi skal arbejde sammen om denne mission, for ingen når målet solo eller i siloer.

Tre sejl skal hejses for at skabe fremdrift på denne rejse.

  • Vi skal bygge bro mellem aktører, sektorer og industrier gennem målrettet innovation.
  • Vi skal påvirke politiske beslutninger gennem samarbejde og visionære strategier.
  • Vi skal alle være fuldstændig besatte af at skabe værdi, som nation for vores borgere, som virksomheder for vores kunder og som brancheforening for vores medlemmer.

De bæredygtige tyvere kan kun lykkedes, hvis vi handler gennem vores kollektive indsats, investeringer og intelligens.

For vores evne til at arbejde sammen vil afgøre, om vores efterkommere husker os som det 21. århundredes bæredygtige innovatører, eller som årtusindets brølende ignoranter.

Ny virkelighed betyder også en ny strategi

Når verden forandrer sig, skal branchen og dermed IT-Branchen det også. Vi har derfor udarbejdet en ny strategi for brancheforeningen.

Innovation, teknologi og bæredygtighed udgør en symbiose, som kan rykke Danmark helt i front, og vi skal som forening være med til at sætte denne dagsorden.

Vi skal være en hub for inspiration og dyb viden om nye teknologier, og for hvordan de kan skabe mere kvalitet hos den enkelte, understøtte de nye værdikæder og sikre bæredygtige løsninger på tværs af samfundet.

Alt det glæder jeg mig til at kunne fortælle mere om i løbet af 2020.

Først og fremmest glæder jeg mig dog til at hilse på mange af jer til nytårskuren i dag, hvor over 300 allerede er tilmeldt. Når du det ikke i dag, så ses vi forhåbentligt til IT-Branchens årsmøde d. 26. marts.

Børsen har også skrevet en artikel om dette med titlen “Min egen ambition er, at vi skal gøre Danmark til en pioner inden for bæredygtige løsninger.”

ITWatch har også haft fat i både Natasha og vores formand Kim Nielsen for en kommentar om fremtiden. Den har fået titlen “Ny ITB-chef skal brede brancheforeningen ud.

  • Adm. direktør

    Natasha Friis Saxberg