Reformér deleøkonomien og drop heksejagten

Dommen mod seks partner-chauffører bør være et klart signal til politikerne om, at de skal forny lovgivningen og skabe klare retningslinjer for deleøkonomien.

”Dommen ændrer ikke på, at der er et behov for at politikerne fornyer ikke bare taxalovgivningen, men helt grundlæggende kigger på, hvordan dele- og platformsøkonomien skal håndteres lovmæssigt. Det kan ikke være rigtigt, at der skal være så stor usikkerhed, om det almindelige borgerer gør, er lovligt eller ulovligt,” siger Cecilia Bonefeld-Dahl, formand for IT-Branchen.

Siden september 2015 har IT-Branchen sammen med Taxichauffører i Danmark, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Taxi Råd og Taxinævnet i Region Hovedstaden bedt om en modernisering af taxilovgivningen. Behovet for modernisering er ikke blevet mindre med dagens dom mod Uber-chaufførerne.

En af bestemmelsen i taxibekendtgørelsen, som dommeren lagde til grund for dommen, siger nemlig, der er er tale om personbefordring, hvis personer har udført befordring mellem personer uden nærmere tilknytning til chaufføren.

“Bestemmelsen er fra 1999 og blev udarbejdet længe før smartphones eller delekørsels-apps som Uber blev opfundet. Men delekørsels-apps udgør et online fællesskab, der skaber en nærmere tilknytning mellem chauffør og passager, hvilke nylige domme bl.a. ved byretten og landsretten i Norge har stadfæstet,” udtaler Cecilia Bonefeld-Dahl og fortsætter, ”Vi skal hurtigst muligt have en reform, og vi opfordrer politikerne til aktivt at gå ind i forhandlingerne om en ny taxilov. De manglende retningslinjer skræmmer investorer og start-ups væk fra Danmark, hvilket er synd, da der ligger et stor vækstpotentiale og mange arbejdspladser i de nye økonomier.”

Det bør en ny taxalov indeholde
I flere lande kigger man allerede aktivt på, hvordan man kan integrere dele- og platformsøkonomier i samfundet. I Estland har man bl.a. fundet en løsning, hvor transportformidleren afgiver oplysninger til skattevæsenet vedr. de individuelle chauffører, så man sikrer at indtjening og skat indberettes rigtigt.

”Alle parter er interesserede i, at markedet skal fungere på lige vilkår og vi har flere gode eksempler fra udlandet på, hvordan det kan fungere i praksis. Så lad os lære af de andre lande, og finde en fremadrettet løsning i stedet for forsøge at løse det i retssale eller på gaden,” siger Cecilia Bonefeld-Dahl.

Et andet land man kan lade sig inspirere af, er Finland, der på fire konkrete områder har foreslået nogle interessante lovforbedringer.

Først og fremmest foreslås et licenssystem baseret på vandel, hjemsted i et EU-land samt professionelle kvalifikationer. Til gengæld skal alle dem, som kan opfylde og overholde reglerne have ret til en licens, hvorfor antallet af licenser gives frit. Dette skaber lige og fair konkurrence for alle. Samtidig bliver licenserne nationale, så taxichauffører får lov at tage kunder med på både ud- som hjemturen, hvis turen ender i en anden kommune.

For det andet åbner man i Finland op for selskabsdannelser på transportområdet, som kan skabe en tiltrængt konsolidering og øget innovationskraft, hvilket vi også savner på det danske marked. Licensen skal frem over følge virksomheden og ikke – som i dag – vognen og chaufføren. Det giver virksomhederne større incitament til at forbedre indtjeningen gennem forbedring af servicen.

Det tredje interessante tiltag er, at man vil gå bort fra kravet om et fysisk taxameter, så længe prisstrukturen er transparent for forbrugeren, og prisfastsættelsen følger visse fastlagte principper.

Sidst men ikke mindst lægger den finske minister op til, at give forbrugerne mulighed for op til en økonomisk bagatelgrænse lovligt at foretage deleøkonomisk transport uden licens. Indtægten er dog stadig skattepligtig.

”Vi skal bruge tiden og kræfterne på at lovliggøre deleøkonomien i stedet for at drive heksejagt på en af fremtidens store vækstpotentialer. Lad os komme væk fra gadekampe og retslokaler, og lad os i stedet sætte os ved forhandlingsbordet og reformere lovgivningen med inspiration fra andre lande,” afslutter Cecilia Bonefeld-Dahl.