Kontraktbøvl og ubegrænset ansvar

IT-Branchens juridiske udvalg arbejder med flere indsatsområder, der kan få stor betydning for it-virksomhedernes dagligdag.

Kontraktbøvl og ubegrænset ansvar

Da IT-Branchen i februar/marts af 2019 spurgte medlemsvirksomhederne om deres oplevelse af it-kontrakterne i dag, svarede 56,4% at kontraktvilkårene havde fået dem til at opgive at byde på en opgave.

Næsten hver tredje oplyste i den forbindelse, at de anså kontraktvilkårene som et stigende problem.

”Hvilke udfordringer, der konkret ligger bag de bekymrende udmeldinger fra medlemsvirksomhederne, skal vi naturligvis dykke ned i, så vi bedre kan se, hvor vi som brancheforening kan støtte op om og forbedre vilkårene i forbindelse med virksomhederne kontraktforhandlinger,” siger Ulrich Ramm, juridisk chef i Fujitsu og formand for IT-Branchens juridiske udvalg.

Inden sommerferien vil IT-Branchen derfor undersøge de nærmere årsager til, at flere virksomheder opgiver at byde på opgaver pga. kontraktvilkårene.

Ubegrænset ansvar er et stigende problem

Et af de steder i kontrakterne, hvor vi allerede ved, at medlemsvirksomhederne oplever problemer, er i forhold til kontrakternes ansvarsbestemmelser i relation til den nye persondataforordning.

Det har igennem mange år været fast praksis, at it-kontrakter indeholder bestemmelser om ansvarsbegrænsning. Det vil sige, at der er fastsat et loft for det maksimale beløb en leverandør kan blive pålagt at betale i erstatning, hvis det går galt, og det er leverandørens ansvar.

Det skal sikre, at der er et rimeligt forhold mellem kontraktens værdi og det potentielle erstatningsansvar, således at der i både kundens og leverandørernes interesse er mulighed for at afgive tilbud med rimelig forsikringsdækning, og uden at tilbuddet fordyres med uforholdsmæssigt store risikotillæg.

Efter persondataforordningen trådte i kraft sidste år, er flere, og især offentlige kunder, desværre begyndt at ændre denne praksis ved at undtage netop dette område fra de sædvanlige ansvarsbegrænsninger, hvilket er et stort problem for mange it-virksomheder.

”Efter persondataforordningen trådte i kraft, har vi desværre set en bekymrende udvikling, hvor leverandørens ansvar for forordningen direkte undtages fra de sædvanlige ansvarsbegrænsninger, vi har arbejdet med i mange år. Det udgør en betragteligt øget risiko for it-virksomhederne, der jo i princippet kan gå konkurs, hvis bare én kontrakt går rigtigt galt. Og det er jo ikke i nogens interesse,” udtaler Ulrich Ramm.

IT-Branchen mener, at det uafklarede risikobillede ender med at fordyre de endelige løsninger og i sidste ende kan hæmme den digitale udvikling af samfundet.

”Vi skal naturligvis stå på mål for det, vi leverer, men risikoen skal være proportional med ens bidrag og ansvar i forhold til den konkrete løsning ligesom i alle andre kommercielle leveranceforhold,” forklarer Ulrich Ramm.

Konkret har IT-Branchen igennem længere tid været i dialog med relevante offentlige aktører med henblik på at søge at ændre denne praksis, og dette arbejde står højt på dagsordenen for juridisk udvalg i bestræbelserne på at sikre bedre kontraktforhold for medlemmerne.

Hvis du vil vide mere

Er du interesseret i juridisk udvalgs indsatsområder for 2019 eller gerne vil deltage i udvalgets generelle arbejde, er du altid velkommen til at tage kontakt til Sven Petersen.

Derudover er du også altid velkommen til at deltage i vores kommende events om driftskontrakter i hhv. København d. 14. maj og Aarhus d. 28. maj.