IT-Branchen med i nyt kvanteforum

Med et nationalt forum for kvanteteknologi tager vi som nation endnu et skridt i retningen mod at gøre Danmark til førende kvantenation.

Nyt kvanteforum præsenteret

Kvanteområdet er i hastig udvikling og kan potentielt blive en af fremtidens toneangivende teknologier, der for alvor kan skubbe til f.eks. udviklingen af banebrydende medicin, miljøovervågning, kryptering og avancerede finansielle modeller.

Regeringen har derfor også en ambition om, at Danmark skal have et af verdens førende kvanteforskningsmiljøer og udnytte det kommercielle potentiale i kvanteteknologi.

”Med de geopolitiske spændinger vi oplever netop nu, er det vigtigt, at vi fortsat udvikler vores styrkepositioner. Regeringen vil sikre, at Danmark står stærkt i udviklingen af kvanteteknologi, så vi både realiserer potentialerne i den nye teknologi og samtidig skaber et stærkt værn mod trusler. Og vi har allerede et godt springbræt til at skabe en stærk, dansk kvanteindustri. Derfor sætter regeringen skub på de potentialer som kvanteteknologien kan bidrage med nu og fremtiden,” udtaler Erhvervsminister Morten Bødskov i pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet.

IT-Branchen med i Nationalt Forum for Kvanteteknologi

For at lykkedes med regeringens kvanteambitioner kræver det, at der arbejdes i samme retning og løftes på tværs af myndigheder, forskere, erhvervsorganisationer og private virksomheder.

Regeringen har derfor i dag nedsat Nationalt Forum for Kvanteteknologi, hvor IT-Branchens adm. direktør, Natasha Friis Saxberg, også har fået plads.

Det nationale forum skal bidrage til at sætte retningen for Danmarks videre arbejde med kvanteteknologi.

”Kvanteteknologien rummer et enormt potentiale for nye banebrydende løsninger inden for både sikkerhed, sundhed og klima. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan, for at styrke danske kvantemiljøer, og med ”vi” mener jeg ikke alene regeringen, men også virksomheder, universiteter, myndigheder og fonde. Det kræver bredt samarbejde at indfri kvanteteknologiens fulde potentiale, og vores nyoprettede forum for kvanteteknologi skal spille en helt central rolle med at føre regeringens omfattende kvantestrategi ud i livet og sørge for en fælles retning på tværs af landets aktører,” fortæller Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.

En del af Danmarks kvantestrategi

Regeringen lancerede i 2023 den nationale kvantestrategi med fokus på forskning, kommercialisering, sikkerhed og samarbejde.

Med strategien målretter regeringen 1,2 mia. kr. til kvanteområdet over de kommende år. Strategien skal bidrage til, at Danmark kan høste potentialerne og samtidig ruste os bedst muligt mod truslerne.

Som led i strategien etableres Nationalt Forum for Kvanteteknologi, der samler de centrale aktører fra forskningsinstitutionerne, de offentlige og private fonde og erhvervsorganisationer m.fl.

Medlemmerne af Nationalt Forum for Kvanteteknologi er:

 • Københavns Universitet, Jan Westenkær Thomsen, COO, NQCP og professor
 • Danmarks Tekniske Universitet, Ulrik Lund Andersen, sektionsleder og Professor
 • Aarhus Universitet, Poul Nissen, prodekan for forskning og professor
 • Syddansk Universitet, Jørgen Ellegaard Andersen, centerleder for Kvantematematik og professor
 • Aalborg Universitet, Thomas Bak, dekan for det Tekniske Fakultet for IT og Design og professor
 • IT-Universitetet, Peter Sestoft, institutleder og professor
 • Teknologisk Institut, Juan Farré, adm. direktør
 • Danmarks Nationale Metrologiinstitut, Michael Kjær, CEO
 • Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), Erik Balck Sørensen, CIO
 • Danmarks Innovationsfond, Cecilie Brøkner, CEO
 • Novo Nordisk Fonden, Lene Oddershede, senior vice president og professor
 • Villum Fonden, Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør og professor
 • Danish Quantum Community (DQC), Jan B. Lillelund, CTO i IBM Danmark og medlem af DQC’s bestyrelse
 • Dansk Industri, Andreas Holbak Espersen, digitaliseringspolitisk chef
 • Dansk Erhverv, Nikolaj Juncher Wædegaard, branchedirektør
 • IT-Branchen, Natasha Friis Saxberg, adm. dir.
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet, Nils Agerhus, direktør
 • Erhvervsministeriet, Lone Ank, erhvervsdirektør
 • Udenrigsministeriet, Lina Gandløse Hansen, direktør for trade and investment

Du kan læse mere om kvanteteknologi her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *