KVANTETEKNOLOGI

HVAD ER KVANTETEKNOLOGI?

Kvanteteknologi er en samlebetegnelse for en række nye teknologier, der udnytter kvantemekanikkens love til at udføre opgaver og løse problemer, der er for komplekse for normale computere og regnemodeller.

Som industri og forskningsfelt består kvanteteknologi af tre hovedstrømninger:

Quantum Sensing: Med kvantesensorer vil det blive muligt at gennemføre målinger og tage billeder helt ned på atomniveau. Det vil bl.a. gøre det muligt at optimere industriel produktion og forbedre sundhedsvæsenets scanninger. Kvantesensorer er den mest modne type af kvanteteknologi og tættest på anvendelse.

Quantum Communication: I et digitaliseret samfund er det altafgørende at beskytte kommunikationsflow mod hackere og andre cybertrusler. Via kvantecomputere kan hackere få helt nye muligheder for at bryde vores kryptering – en risiko, der har banet vej for Quantum Key Distribution som en ny potentiel krypteringsstrategi for en “quantum-safe” fremtid.

Quantum Computing: Kvantecomputere er den mindst modne kategori i øjeblikket, men også teknologien med det største forretningspotentiale. Mens en klassisk computer består af bits (en binær kode, som enten kan have værdien 0 eller 1), er kvantecomputeren opbygget af “qubits”, der gør det muligt at optimere “quantum bits” (qubits). En qubit er i stand til at have værdien 0 og 1 på samme tid. Hvis en computer skal finde løsningen på et problem med 100 forskellige løsninger, vil en normal computer teste løsningen en for en, mens en kvantecomputer kan teste alle 100 løsninger på én gang. Potentialet i kvantecomputeren bliver derfor kun så meget desto større, når vi taler big data-analyser og komplekse modeller.

Kvanteteknologi kan styrke eksisterende industrier

Det er ikke kun, når vi taler forskning, at kvanteteknologi har en vigtig rolle at spille. For flere industrier vil kvanteteknologi på sigt spille en afgørende rolle:

Cybersikkerhed: Kvantecomputere vil i fremtiden kunne bryde vores nuværende kryptering og dermed kompromittere sikker kommunikation mellem bl.a. virksomheder og stater. I november 2023 deltog ITB, da forskere fra DTU og Niels Bohr Institutet demonstrerede en 100% kvantesikker videoforbindelse, der gør det umuligt for udefrakommende at hacke krypterede opkald.

Sundhed & Life Science: I 2019 udviklede forskere fra DTU en kvantesensor, der gør det muligt at analysere mikroskopiske aktiviteter i hjernen og hjertet. Disse nye sensorer kan supplere eksisterende scannere og derved forbedre lægers evne til at diagnosticere patienter. Projekter hos bl.a. Novo Nordisk arbejder ligeledes med at udvikle kvantecomputere, der kan skræddersy behandlingsforløb og medicin til patienter baseret på kvante-drevne løsninger af gener og DNA.

AI-generated artwork generated as an interpretation of the report title using Midjourney.

NIELS BOHRS ARV BANER VEJ FOR DANSKE STYRKEPOSITIONER

Dansk forskning i kvanteteknologi bygger på arven fra Niels Bohr, den verdenskendte fysiker som i 1920erne sammen med et hold af fysikere lagde fundamentet for nutidens kvanteforskning.

Siden da har Danmark været verdensførende inden for kvanteteknologi – både på grundforskning og forskning inden for underområder af kvanteteknologien, såsom kvantefotonik og kvantekryptering. Særligt DTU og KU har frembragt vigtige resultater til at understøtte udviklingen af nye teknologier.

Samtidig har flere industrier investeret i at udvikle deres egne kvanteprodukter. Større virksomheder som IBM og Microsoft har igangsat projekter til udvikling af egne kvantecomputere i Danmark. Samtidig kan Danmark bryste sig af et stærkt startup-miljø på kvanteområdet med virksomheder som SparrowQuantum, Kvantify, Molecular Quantum Solutions og QDevil (opkøbt af Quantum Machines i 2022). De kommende år vil økosystemet yderligere styrkes efter NATO i april 2022 annoncerede, at det nye DIANA Center, der skal tjene som en accelerator og testfacilitet for nye kvantevirksomheder, placeres i Danmark.

ET MARKED MED MILLIARDVÆRDI

Allerede i 2030 forventes det samlede marked for kvanteteknologi at nå en værdi på 2 mia. USD (over 13 mia. DKK) med en årlig vækst på 13% i perioden 2022-2030 (Electronics Weekly).

Da markedet for kvanteteknologi er afhængig af fremtidige videnskabelige fremskridt, er det svært at forudsige de præcise økonomiske potentialer. Kvantesensorer forudsiges at have en markedsværdi på mellem €1-5 mia. og €40 mia. i 2040. Kvantekommunikation forventes at have en markedsværdi på mellem €1-6 mia. og €10 mia. i 2040, særligt drevet af kvantespring inden for nye kvantebaserede krypteringsløsninger (Danish Quantum Agenda).

Markedspotentialet for kvantecomputere er det mest usikre, men også markedet med det største potentiale. Markedsværdien i 2040 forudsiges til at være alt mellem €8 mia og €80 mia., og markedsanalytikere som Markets And Markets forudser en årlig global vækst på over 38%.

DANISH QUANTUM COMMUNITY

IT-Branchens direktør, Natasha Friis Saxberg, er næstforperson i foreningen Danish Quantum Community (DQC).

Danish Quantum Community blev stiftet i august 2021 af ledende aktører inden for kvanteteknologi i Danmark. IT-Branchen er en af de stiftende partnere af foreningen.  Siden 2021 er DQC vokset til 30+ partnere, der repræsenterer forskningsinstitutioner, brancheforeninger og private virksomheder.

Vil du vide mere om DQC? Tjek https://dqc.dk.