Fra vandfald til digitale indfald

I ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomheden Rambøll bliver de traditionelle vandfaldsmodeller i stigende grad suppleret med digitale og agile co-creationmodeller. Alt sammen en del af den digitale transformation, som virksomheden er midt i.

Mand med ryggen til kigger på en blå opslagstavle fyldt med gule post-it-notes

Med over 16.000 medarbejdere fordelt på mere end 30 lande, er Rambøll trods sine danske rødder i dag en global virksomhed. En verdensomspændende organisation der i sig selv kræver en stor it-infrastruktur.

Tænker man så på, at Rambøll er inde over alt fra komplicerede byggerier af broer og boliger til bæredygtighed og byudvikling, så øges kompleksisten og kravene til virksomhedens brug af it og teknologi til næsten det ekstreme.

En af de første ting som Thomas Angelius, CIO i Rambøll, nævner, da han skal fortælle om virksomhedens digitale rejse, er da også, at de som grundprincip er en datadrevet virksomhed.

”Vi er i høj grad en rådgivningsvirksomhed, som man kommer til, hvis man vil have den dybe rådgivning omkring ofte avancerede ingeniør- og arkitektopgaver. Og der har vi bare brug for enorme mængder data, beregninger og indsigt, for at kunne løse opgaverne. Det gør så også, at vi har en ret omfattende infrastruktur i virksomheden,” fortæller Thomas Angelius.

Typen af projekter er enormt forskellige hos Rambøll. Nogle gange er de med som overordnede rådgivere, mens de andre gange er helt nede i materien, hvor vi de står for selve projektet og implementeringen.

Så de er inde mange steder i en projektlivscyklus, og det det skal deres it-setup også kunne håndtere.

En branche i forandring

Mange af de bygherrer og entreprenører, som Rambøll arbejder sammen med, er ikke så digitaliserede endnu. Klassiske samarbejdsformer og den gode gamle vandfaldsprojektmodel er derfor stadig i høj kurs mange steder i branchen.

”Som rådgivere har vi et ansvar for at vise vejen, så en stor del af vores udvikling handler også om, hvordan vi hjælper kunderne med deres digitale rejse og i deres økosystem. Kan vi f.eks. give dem nogle digitale løsninger, som kan hjælpe dem i deres hverdag,” siger Thomas Angelius.

Her taler han ikke bare om at bruge de nyeste digitale værktøjer og modeller, men også om at bruge f.eks. sensorer og AI til at lave mikromoduleringer af luftkvaliteten i hver enkelt gade, så man kan finde den reneste rute gennem byen samt optimere trafikken og borgernes velfærd.

Det kan også handle om at bygge en digital kopi af et højhus eller et hospital for at undersøge forskellige scenarier både før, under og efter et byggeri, så man kan optimere både byggeprocessen og den efterfølgende vedligeholdelse.

”Med de nye teknologier kan vi ikke bare gå ind og optimere byggefasen. Ved at bruge sensordata, fra f.eks. en bro, kan vi holde øje med et projekt igennem et helt livsforløb, og dermed kan vores kunder spare enorme summer på vedligehold. Predictive maintenance bliver et kæmpe marked om få år, så det er naturligvis et af de steder, vi arbejder med digitale løsninger,” udtaler Thomas Angelius.

Samtidig mærker Rambøll, at de kommer tættere på kundernes projekter og er med i længere tid, da de både bliver brugt i præfasen og projekteringen samt i forhold til implementeringen og den efterfølgende vedligehold og optimering. Dermed flytter kunderelationen sig også.

Derfor er Rambøll begyndt at arbejde langt mere med co-creation og agile projekter, hvor man arbejder tæt sammen med kunderne i løbet af hele ideprocessen. F.eks. kan Rambøll lave en virtuel løsning af en bygning, som kunden kan komme forbi og se, og hvor man så sammen kan udvikle og prøve forskellige løsninger af, inden man beslutter sig for den endelige løsning.

En stor forskel fra den traditionelle måde i branchen, hvor man som rådgiver har været vant til at præsentere et færdigt forslag eller produkt.

”Vi bruger mange ressourcer på at automatisere og digitalisere vores løsninger. På den måde skal vi ikke længere lave store tunge dokumenter, men kan løbende levere hurtige løsninger, og hvor kunden er tæt på processen hele vejen,” forklarer Thomas Angelius.

Digitaliseringen mærkes også internt

De digitale ambitioner kan også mærkes internt i Rambøll, hvor it-afdelingen er vokset, så den i dag består af mere end 300 medarbejdere fordelt på 12 lande.

Thomas Angelius ser da også at Rambølls digitale rejse i stigende grad betyder, at kunderne også ser Rambøll som en digital partner. Dermed kommer et stigende krav om, at de også agerer ekstremt professionelt som it-organisation.

”Vores kunder forventer, at vi har styr på data og ikke mindst sikkerheden, når de arbejder sammen med os. Og så forventer de også mange gange, at det er os, der kan vise dem de nyeste teknologier og digitale muligheder, hvilket stiller nogle nye krav til medarbejderne digitale indsigt.”

I en virksomhed som Rambøll med mange specialister og ingeniører, er der heldigvis en naturlig begejstring for teknologi. Det handler derfor ikke så meget om at skabe et nyt mindset, men mere om at opbygge nogle fornuftige it-strukturer og processer, så man hele tiden kan følge med udviklingen.

Internt benytter de sig derfor løbende af forskellige innovation workshops ligesom it-medarbejderne arbejder tæt sammen med forretning om at udvikle nye løsninger, så man sikrer, at de gode ideer bliver fanget og brugt på tværs af organisationen.

På trods af de mange gode tiltag, kommer de ikke uden om, at de får behov for nye medarbejdere. Specielt dataspecialister, AI-eksperter og analytikere vil blive efterspurgt, men har allerede vist sig svære at få fat i.

”Vi har en fordel ved at være internationale, da vi f.eks. kan rekruttere en del talenter via Indien. Men vi har en generel kompetenceudfordring i Danmark pga. vores størrelse, som vi skal have løst bredt. Ellers får ikke bare Rambøll men en stor del af dansk erhvervsliv svært ved at indfri deres digitale potentiale,” slutter Thomas Angelius.

IT-Branchens CIO Transformation Board

Med CIO Transformation Boardet samler IT-Branchen de mest visionære CIO’s fra Danmarks store og mellemstore virksomheder. CIO’s fra virksomheder hvor digitalisering udgør en strategisk del af forretningen – men hvor man også vil mere end blot at digitalisere forretningen.

Du kan læse mere om CIO Transformation Board her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *