Erhvervslivet mangler stadig et digitaliseringsfokus

Dansk erhvervsliv skal blive bedre til at gribe de nye digitale forretningsmodeller og teknologier, hvis Danmark også fremad skal være konkurrencedygtig. Specielt de danske SMV’er halter bagud med digitaliseringen.

Erhvervslivet mangler stadig et digitaliseringsfokus

Derfor kæmper IT-Branchens udvalg for digitalt erhverv for at løfte digitaliseringen af specielt SMV’er og for at øge viden om potentialet i nye teknologier som f.eks. AI.

”Vi har en kæmpe og løbende opgave i at sikre den rette digitaliseringsforståelse og -prioritering både i erhvervslivet og på politisk plan. Ellers får Danmark ikke indfriet de enorme muligheder for vækst, der ligger i at bruge den nye teknologi rigtigt,” siger Bent Dalager, Nordic Head of NewTech i KPMG og formand i udvalget for digitalt erhverv.

Et halvår med fokus på erhvervslivet

Udvalgets arbejde tager udgangspunkt i at synliggøre og øge kendskabet til det forretningsmæssige potentiale i nye teknologier og i den generelle digitalisering i erhvervslivet.

En af udvalgets konkrete initiativer er Erhvervsdigitaliseringsmessen, der foregår i Odense den 4. oktober og i samarbejde med KL, Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og andre brancheforeninger.

Her vil over 60 it-leverandører sammen med en række inspirerende oplægsholdere vise, hvad der er af muligheder for virksomhederne i dag.

Derudover kan vi se, at en stor del af vores medlemsvirksomheder oplever, at kontakten og administrationen med det offentlige, hindrer deres vækstmuligheder.

Det skal vi have gjort noget ved, og vi vil i løbet af efteråret komme med konkrete input til byrdelettelser med udgangspunkt i en medlemsundersøgelse, som vi netop nu gennemfører.

Fortsat digital fokus hos politikerne

Med et nyt folketing og nye ministre er det også vigtigt, at IT-Branchen gør en aktiv indsats for at understøtte de relevante politiske initiativer, som blev lanceret tidligere.

Specielt skal vi sikre, at der holdes momentum i forhold til initiativerne i ”Strategi for Danmarks digitale vækst”, Teknologipagten, SMV:Digital og Digital HUB Denmark.

”Med en ny regering og flere politikere, der for første gange skal varetage it- og teleområdet for deres parti, er det vigtigt, at vi er med til at hjælpe dem godt i gang. Vi sidder inde med en masse viden, som er gavnlig for politikerne at have, når de om lidt skal lovgive og prioritere deres indsatser,” udtaler Bent Dalager.

Allerede på næste udvalgsmøde deltager Søren Pape Poulsen (KF), og der vil efterfølgende komme flere relevante politikere forbi til en snak om erhvervslivets digitalisering.

I september 2019 afholder vi også et Digitalt Akademi for nye MF’ere, hvor de vil få indsigt i de nye teknologiers muligheder og udfordringer.

Hvis du vil vide mere

Du kan altid læse mere om vores mærkesag ”Digitalt og konkurrencedygtigt erhvervsliv” på vores hjemmeside ligesom du kan læse mere om udvalget for digitalt erhverv.

Kunne du tænke dig at blive aktiv på dette område, eller er du interesseret i at vide mere, kan du altid kontakte Birgitte Hass, adm. direktør for IT-Branchen.

  • Adm. direktør

    Natasha Friis Saxberg