NewTech

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Udvalgets formål

Udvalget arbejder for at sætte fokus på fortsat digitalisering af erhvervslivet, som vej til øget produktivitet og vækst for danske virksomheder.

Udvalget har særligt til opgave at inspirere virksomhederne til øget digitalisering samt udnyttelse af ny teknologi såsom AI, machine learning, IoT, blockchain mv.

Udvalget formidler viden og information om transformationen fra grundlæggende digitalisering til digital forretningsstrategi/ forretningskoncepter og udnyttelsen af disse som konkurrenceparameter.

Formidlingen omfatter tillige viden om ny teknologi og belyser disses potentiale i forretningsmæssig sammenhæng samt, hvilken betydning de har for virksomheders organisation og styring.

Desuden kan udvalget inddrage start-ups og informere om deres betydning i relation til digitalisering og skabe forretningsnære aktiviteter, som tilgodeser ITBs medlemmers interesser, og som kan være dedikeret Dansk Erhvervs medlemskreds.

Faste aktiviteter

 • Arbejde på at sætte fokus på potentialet i at øge digitaliseringen og udnyttelsen af ny teknologi i erhvervslivet.
 • Bidrage til den offentlige debat gennem f.eks. indlæg i medierne.
 • Aktivt initiere/ bidrage til arrangementsaktiviteter, som kan realisere forretningspotentialet for IT-Branchens medlemmer. Aktiviteter kan målrettes individuelle forretningsområder såvel som teknologiske emner, markedsføring, ledelse, strategi mm.

Årets indsatsområder

 • Arbejde for at løfte regeringens digitale ambitioner for erhvervslivet, SMV’ere og tech-startups, herunder fokus på digitalisering for forretningens skyld til gavn for SMV’erne 
 • Udbrede viden og kendskab til både eksisterende og nye digitaliseringsteknologier og metoder, herunder AI, Quantum Tech, blockchain, digitaliseringsplatforme mv. via Techbriefs, cases og events.  
 • Informere om, deltage i og påvirke både den nationale og europæiske dialog og lovgivning om etik og AI & Data – med et særligt fokus på, hvordan AI kan være med til at skabe tillid og lighed i samfundet  
 • Bidrage til den grønne omstilling og regeringens klimamålsætning på 70% reduktion i 2030 via teknologiske klimabesparende tiltag 

Hvem er med i udvalget?

 • Bent Dalager, KPMG – Formand
 • Allan von Staffeldt Beck, ChangeGroup
 • Anette Vainer, Fortinet
 • Anja Hoffmann, Rassvet
 • Claes Kongsdam, Capgemini
 • Claus Jul Christiansen
 • Erik David Johnson, Delegate
 • Hans Jayatissa, KMD
 • Ida Birkvad Sørensen, NETS
 • Jacob Søndberg, Axcelerate
 • Jakob Schou Meding, Delegate
 • Jette Hansen, Dell Technologies
 • Jonas O. Kristensen, Mjølner Informatics
 • Martin Nørballe, 2021.AI
 • Mikkel Kruse, Telenor
 • Niels Kühnel, RelevantEdge
 • Nina Due, Microsoft
 • Pernille Hertel, SAS Institute
 • Poul Erik Rasmussen, fp Consultants
 • Randi Ib, Board Governance
 • Richard dos Santos, TT-S
 • Tom Christensen, Hitachi Vantara