Udvalgets formål

At sætte fokus på fortsat digitalisering af erhvervslivet som vej til øget produktivitet og vækst for danske virksomheder.

Udvalget har særligt til opgave at inspirere virksomhederne til øget digitalisering samt udnyttelse af ny teknologi, såsom Robotics, AI, 3D print mv.

At formidle viden og information om transformationen fra grundlæggende digitalisering til digital forretningsstrategi/ forretningskoncepter og udnyttelsen af disse som konkurrenceparameter.

Formidle viden om ny teknologi og belyse disses potentiale i forretningsmæssig sammenhæng, samt hvilken betydning de har for virksomheders organisation og styring.

Desuden kan udvalget inddrage startups og informere om deres betydning i relation til digitalisering og skabe forretningsnære aktiviteter, som tilgodeser IT-Branchens medlemmers interesser, og som kan være dedikeret Dansk Erhvervs medlemskreds.

Faste aktiviteter

 • Arbejde på at sætte fokus på potentialet i at øge digitaliseringen og udnyttelsen af ny teknologi i erhvervslivet.
 • Bidrage til den offentlige debat gennem f.eks. indlæg i medierne.
 • Give konkret inspiration og vidensformidling igennem vækstforløb, hackathons og lign. aktiviteter.
 • Aktivt initiere/ bidrage til arrangementsaktiviteter, som kan realisere forretningspotentialet for IT-Branchens medlemmer. Aktiviteter kan målrettes individuelle forretningsområder såvel som teknologiske emner, markedsføring, ledelse, strategi mm.

Årets indsatsområder

 1. Synliggøre mulighederne for innovation og vækst gennem anvendelse af de nyeste teknologier (AI, Machine learning, AR/VR samt robotter/RPA etc.). Endvidere informere om de muligheder, der ligger i samarbejde med startups (xTechs) for hurtig innovation og teknologi-udnyttelse.
 2. De mange problemstillinger og afledte effekter kan danne omdrejningspunkt for såvel aktiviteter med forretningsnært sigte som politisk arbejde rettet mod at identificere barrierer og påvirke rammevilkår for udnyttelse af teknologierne.

Hvem er med i udvalget?

 • Bent Dalager, KPMG (formand)
 • Alf Døj, Comet
 • Anette Vainer, Citrix
 • Anita Petersen, D.U.C. iEdi
 • Claus Ellebjerg Due, INOPI
 • Claus Jul Christiansen, Microsoft
 • Christian Bohn, NETS A/S
 • Hans Jayatissa, KMD A/S
 • Henrik Lindholm, MW Nordic
 • Jacob Schou Meding, Delegate
 • Jens Kirkeby, D.U.C. iEdi
 • Lars K. Bell, Pedab
 • Mikkel Kruse, EG A/S
 • Nina Due, Microsoft
 • Poul Erik Rasmussen, fpConsultants
 • Tom Christensen, Hitachi Data Systems
 • Kirstin Rolver, IT-Branchen
 • Ansvarlig for digitalt erhverv samt kapital, vækst og internationalisering

  Kirstin Rolver