Udvalget for digitalt erhverv

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Digitalt erhverv event

Udvalgets formål

Udvalget arbejder for at sætte fokus på fortsat digitalisering af erhvervslivet, som vej til øget produktivitet og vækst for danske virksomheder.

Udvalget har særligt til opgave at inspirere virksomhederne til øget digitalisering samt udnyttelse af ny teknologi såsom AI, machine learning, IoT, blockchain mv.

Udvalget formidler viden og information om transformationen fra grundlæggende digitalisering til digital forretningsstrategi/ forretningskoncepter og udnyttelsen af disse som konkurrenceparameter.

Formidlingen omfatter tillige viden om ny teknologi og belyser disses potentiale i forretningsmæssig sammenhæng samt, hvilken betydning de har for virksomheders organisation og styring.

Desuden kan udvalget inddrage start-ups og informere om deres betydning i relation til digitalisering og skabe forretningsnære aktiviteter, som tilgodeser ITBs medlemmers interesser, og som kan være dedikeret Dansk Erhvervs medlemskreds.

Faste aktiviteter

 • Arbejde på at sætte fokus på potentialet i at øge digitaliseringen og udnyttelsen af ny teknologi i erhvervslivet.
 • Bidrage til den offentlige debat gennem f.eks. indlæg i medierne.
 • Aktivt initiere/ bidrage til arrangementsaktiviteter, som kan realisere forretningspotentialet for IT-Branchens medlemmer. Aktiviteter kan målrettes individuelle forretningsområder såvel som teknologiske emner, markedsføring, ledelse, strategi mm.

Årets indsatsområder

 • Bidrage til at nå regeringens klimamålsætning på 70 pct. reduktion i 2030 via teknologiske klimabesparende tiltag.
 • Udbrede kendskabet til de nyeste digitaliseringsteknologier og metoder, herunder AI (f.eks. RPA, chat/voicebots, Machine learning, IoT, AR/VR, blockchain, cloud) samt stimulere brugen.
 • Deltage i og påvirke dialogen og lovgivningen vedrørende etik og AI/data, både nationalt og på EU-niveau.

Hvem er med i udvalget?

 • Bent Dalager, KPMG – Formand
 • Anette Vainer, Citrix
 • Anita Petersen, D.U.C. iEDI
 • Claes Kongsdam, Capgemini
 • Claus Jul Christiansen, Microsoft
 • Erik David Johnson, Delegate
 • Hans Jayatissa, KMD
 • Ida Birkvad Sørensen, NETS
 • Jacob Søndberg, Axcelerate
 • Jakob Schou Meding, Delegate
 • Jens Kirkeby, D.U.C. iEDI
 • Jette Hansen, Dell Technologies
 • Mikkel Kruse, Telenor
 • Nina Due, Microsoft
 • Poul Erik Rasmussen, fp Consultants
 • Randi Ib, Board Governance
 • Richard dos Santos, TT-S
 • Tom Christensen, Hitachi Vantara