Udvalget for digitalt erhverv

Du er velkommen til at kontakte Birgitte Hass, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Digitalt erhverv event

Udvalgets formål

Udvalget arbejder for at sætte fokus på fortsat digitalisering af erhvervslivet som vej til øget produktivitet og vækst for danske virksomheder. Udvalget har særligt til opgave at inspirere virksomhederne til øget digitalisering samt udnyttelse af ny teknologi såsom Robotics, AI, 3D-printing mv.

Udvalget formidler viden og information om transformationen fra grundlæggende digitalisering til digital forretningsstrategi/ forretningskoncepter og udnyttelsen af disse som konkurrenceparameter. Formidlingen omfatter tillige viden om ny teknologi og belyser disses potentiale i forretningsmæssig sammenhæng samt, hvilken betydning de har for virksomheders organisation og styring. Desuden kan udvalget inddrage start-ups og informere om deres betydning i relation til digitalisering og skabe forretningsnære aktiviteter, som tilgodeser ITBs medlemmers interesser, og som kan være dedikeret Dansk Erhvervs medlemskreds.

Faste aktiviteter

 • Arbejde på at sætte fokus på potentialet i at øge digitaliseringen og udnyttelsen af ny teknologi i erhvervslivet.
 • Bidrage til den offentlige debat gennem f.eks. indlæg i medierne.
 • Give konkret inspiration og vidensformidling igennem vækstforløb, hackathons og lign. aktiviteter.
 • Aktivt initiere/ bidrage til arrangementsaktiviteter, som kan realisere forretningspotentialet for ITBs medlemmer. Aktiviteter kan målrettes individuelle forretningsområder såvel som teknologiske emner, markedsføring, ledelse, strategi mm.

Årets indsatsområder

 • Inspirere til og udbrede kendskab til de nyeste teknologier (PA’er, Bots, ML, AI, RPA etc.) samt illustrere forretningsnær anvendelse som vej til  innovation. 
 • Arbejde ud fra ’Strategi for Danmarks digitale vækst’ således, at udvalgets aktiviteter knyttes til Digital HUB Denmark såvel som SMV:Digital og derigennem bidrage til overordnede politiske målsætninger for den samfundsmæssige udvikling. Herunder ligger tillige aktiviteter, som mere direkte er rettet mod at identificere barrierer og påvirke rammevilkår for udnyttelse af nyere teknologi.

Hvem er med i udvalget?

 • Bent Dalager, KPMG – Formand
 • Alf Døj, Comet
 • Anette Vainer, Citrix
 • Anita Petersen, D.U.C. iEDI
 • Ida Birkvad Sørensen, NETS A/S
 • Claes Kongsdam, Capgemini
 • Claus Jul Christiansen, Microsoft
 • Hans Jayatissa, KMD A/S
 • Henrik Lindholm, MW Nordic
 • Jakob Schou Meding, Delegate
 • Jens Kirkeby, D.U.C. iEDI
 • Jette Hansen, Dell Technologies
 • Lars Bell, Pedab
 • Mikkel Kruse, EG A/S
 • Nina Due, Microsoft
 • Peter Andersen, WEDOIO
 • Poul Erik Rasmussen, fp Consultants
 • Tom Christensen, Hitachi Vantara