Bæredygtighed, fleksibilitet og ny teknologi stormer frem

IT i Praksis har undersøgt hvilke megatrends, der betyder noget for tusind danske virksomheder. Her peger de på bæredygtighed, fleksible arbejdsformer og brugen af ny teknologi.

Coronakrisen har i den grad sat sit spor i dansk erhvervsliv. Rapporten IT i Praksis udarbejdet af Rambøll og Dansk IT peger på, at flere virksomheder er begyndt at arbejde mere agilt, hvor de fleksible virksomheder faktisk er kommet ud af Coronakrisen med store produktivitetsstigninger i bagagen. Bæredygtighed har fået mere opmærksomhed, ligesom flere skeptikere er blevet omvendt i brugen af ny teknologi.

”Vi ser i disse år generelt nogle store og dominerende nye megatrends. Bæredygtighed er blevet et helt centralt tema, som ingen virksomheder i dag kan se bort fra. Ny teknologi er i højere grad noget, som virksomhederne holder øje med, og så ser vi efter Corona ind i et langt mere fleksibelt arbejdsmarked. Det er en udvikling, der er enormt spændende at følge,” udtaler Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation fra IT-Branchen.

IT i Praksis er en årlig rapport, hvor Rambøll i samarbejde med Dansk IT undersøger hvilke tendenser, der rør sig i den private sektor. Undersøgelsen er foretaget blandt over tusind af Danmarks største virksomheder.

Bæredygtighed er blevet et centralt tema

Bæredygtighed er blevet en uundgåelig trend i dansk erhvervsliv. Over halvdelen af alle virksomheder prioriterer bæredygtighed i top-tre over de vigtigste emner at forholde sig til. Mens 63% aktivt har indarbejdet bæredygtighed som en del af deres forretningsstrategi.

Til trods for en stor opmærksomhed, så tyder tal fra rapporten også på, at opmærksomheden ikke alle steder er lige stor. En ud af 10 virksomheder har slet ikke en bæredygtighedsstrategi, og kun 21% overvejer bæredygtighed, når de foretager digitale investeringer. Senest var Henrik Bruun-Pedersen, Head of IT/Tech Procurement i A.P. Møller Mærsk også ude med en opsang til IT-Branchen om, at det var på tide, at de bevidste deres bæredygtighed.

Vores arbejdsmarked er blevet mere fleksibelt

Coronakrisen fik i den grad kickstartet transformationen af vores arbejdsmarked. Fra at have været lænket til arbejdspladsens kontorstol, så er hjemmearbejde nu i langt højere grad blevet en accepteret del af vores arbejdsliv. 54% af alle medarbejdere oplever, at de har lov til at arbejde hjemme 2-4 dage om ugen.

Den fleksible arbejdsplads har samtidig åbnet op for flere fleksible arbejdsmetoder. Næsten halvdelen af alle virksomheder melder således om, at de har brudt op med den traditionelle arbejdsgang ved at strukturere deres digitale aktiviteter mere fleksibelt. Virksomheder med hybride arbejdsmetoder er også i højest grad dem, der har draget fordel af produktivitetsstigninger efter Coronakrisen. Det viser sig også, at agile projekter oplever markant færre konflikter end ikke-agile projekter.

Stigende efterspørgsel efter ny teknologi

I 2020 meddelte over halvdelen af alle CEO’s, at ny teknologi var irrelevant for deres forretning. Denne skepsis er mere end halveret i 2021. Det tyder på, at virksomheder begynder at kunne se fordelene i de mange nye teknologier, der allerede er i brug flere steder i erhvervslivet, bl.a. er der de seneste år sket en markant stigning i antal virksomheder, der bruger AI, hvor flere beretter om øget vækst og resultat til følge.

Ønsket om at udforske ny teknologi kan også skyldes, at kun en tredjedel af alle virksomheder er tilfredse med deres organisations nuværende digitale kapabiliteter.

”De næste år skal vi have øjnene skarpt rettet mod vores teknologiske fremskridt. Det er de i høj grad de teknologiske fremskridt der vil være grundlaget for fremtidens store forretningseventyr,” afslutter Mette Lundberg.

Vil du vide mere, så kan du her få adgang til rapporten IT i Praksis

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *