Agile projekter giver færre konflikter

Agile projekter er klart den projekttype, der giver færrest konflikter mellem leverandører og kunder. Det viser ny analyse fra Danske IT-Advokater.

Agile projekter giver færre konflikter

Blot 3% af de adspurgte virksomheder fortæller, at de indenfor det seneste år har oplevet konflikter omkring agile projekter. Til sammenligning har topscoren på listen, Drift af it-ydelser, haft fem gange så mange konflikter.

”Fordelen ved agile projekter er, at man i samarbejde løbende kan tale sammen og evt. justere scope og leverancer på baggrund af den virkelighed, man møder i projektet. Og det kan være en af årsagerne til, at analysen viser, at der er færre konflikter, når man løbende udvikler løsningen sammen. Dog skal man passe på at prisen ikke løber løbsk i sådanne projekter,” siger Sven Petersen, erhvervsjuridisk fagchef i Dansk Erhverv.

Netop prisen er da også den hyppigste konfliktfaktor i agile projekter (75% af gangene) mod Omfang/kvalitet (25%) og Forsinkelser (25%).

I agile projekter har man sjældent en endegyldig beskrivelse af slutproduktet, hvilket ofte gør det svært at fastlægge økonomien på forhånd.

Det kan derfor være en god ide med løbende budgetopdateringer f.eks. når man udarbejder sin prioriterede backlog, lige op til et nyt Sprint eller når man udvikler MVP’er (Minimal Viable Product). På den måde kan man løbende vurdere prisen i forhold til hvad man får leveret

Forsinkelser har været det store issue under coronaen

Undersøgelsen konkluderer overordnet, at antallet af tvister i forbindelse med it-anskaffelser er faldende i forhold til året før, men dette billede dækker også over det faktum, at flere implementeringsprojekter er blevet forsinkede.

”Corona er sandsynligvis en del af forklaringen på dette, da adgangen til ressourcer hos både leverandører og bestemt også hos kunderne har været en væsentlig faktor. Så mon ikke vi ser en positiv udvikling på denne front, efterhånden som vi kommer mere og mere tilbage til normale arbejdsforhold,” slutter Sven Petersen.

Danske IT-Advokater årlige undersøgelse omkring konflikter vedr. it-kontrakter kan læses her.

I år har 335 Contract Managers, jurister og it-beslutningstagere deltaget i besvarelsen af en række spørgsmål om it-anskaffelser (kontrakter, tvister, fokusområder etc.).

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om undersøgelsen kan du kontakte Sven Petersen, Dansk Erhverv eller Tim Nielsen, DAHL Advokatpartnerselskab, tim@dahllaw.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *