2016 blev et rekordår

”Det var ikke så ringe endda” som vi jyder siger. Julen nærmer sig og vi kan se tilbage på et helt fantastisk 2016. Vi har ikke bare oplevet stor medlemstilgang men i den grad fået it og digitalisering på dagsordenen.

Først og fremmest – Tak til jer! Tak for jeres medlemskab og bidraget til at fremme it i Danmark. Sammen står vi stærkere.

En forening med vokseværk
Igen i år er vi vokset som forening. Faktisk er vi vokset med 50% i antal medlemmer og har også haft solid fremgang i kontingentindtægter på 23% fra 2014 til i dag. Vi favner nu mere end 435 medlemmer, og dermed 34.000 medarbejdere i branchen, og dækker et repræsentativt udsnit både mht. virksomhedsstørrelser, geografi og fagområder.

I år har vi budt velkommen til over 100 nye medlemmer, og vi forventer en lige så stor vækst i 2017. Bl.a. er vi nu gået i gang med de indledende øvelser til at slå IT-Branchen sammen med It Fyn.

Aktive og deltagende medlemmer er det, vores brancheforening skal bygge på, og derfor er jeg også meget tilfreds med, at medlemmerne benytter vores rådgivning, udvalg, arrangementer og netværk i langt højere grad end tidligere. Faktisk kan vi se en stigning på 24% i, hvor mange af vores medlemmer, der aktivt bruger foreningen.

Stærke mærkesager
Vi gik ind i 2016 med 6 mærkesager som alle er dybt forankret vores udvalg og aktiviteter:

  • Fremtidens Kompetencer
  • Offentlig Digitalisering
  • Erhvervsdigitalisering
  • Data Privacy og IT Sikkerhed
  • Vækst og kapital
  • Digital Infrastruktur

Vi har i høj grad vist vejen, gået forrest, været modige og direkte i vores kommunikation overfor politikerne og erhvervslivet. Og fokus betaler sig, vi kan se klare resultater i alle fora vi arbejder med.

Vores arbejde med Sikkerhed i Balance er f.eks. blevet adopteret af Erhvervsstyrelsen og Rådet for Digital Sikkerhed, så det kan udbredes til alle virksomheder i Danmark ligesom vores Kodeks for det gode samarbejde blev lanceret sammen med Statens It-projektråd.

Solidt politisk aftryk
I år fik vi et nyt regeringsgrundlag, og vi har sat vores spor, det indeholder mange af vores mærkesager og pointer, helt konkret er digitalisering nævnt 33 gange i regeringsgrundlaget.

Samarbejdet med Dansk Erhverv har også båret frugt, og de har taget vores input til sig i deres politiske mærkesager bl.a. med klare målsætninger inden for offentlig it og it-kompetencer på alle uddannelser. Derudover arbejdes der netop i disse dage på en fælles linje på erhvervsdigitalisering, og en klar plan for, hvordan vi får øget erhvervslivets investeringer og fokus på it.

Jeg er også stolt over Coding Class, hvor vi er gået ind og har taget ansvar for, at vores børn rustes til den digitale fremtid. IT-Branchen er gået forrest, og har startet en række kodeklasser op på flere skoler i København og Vejle. Ambition er, at alle IT-Branchens medlemmer skal kunne bidrage, og at kodning i sidste ende kommer på skoleskemaet i alle landets folkeskoler. Initiativet er da også endt med at blive nævnt i Vækstrådets anbefalinger. Virkelig godt arbejde!

Tak for i år
Alt i alt har 2016 været et meget tilfredsstillende år for både foreningen, branchen som helhed og for vores medlemmers forretning.

Jeg vil slutte af med at takke sekretariatet for deres arbejdsomhed og dedikerede indsats. I er motoren i at få ideer og planer ud i livet, når en ambitiøs bestyrelse og en ambitiøs formand folder ideerne ud.

Personligt er jeg stolt over at være formand, og lover altid at gøre mit bedste for vores fælles sag i branchen.

IT-Branchen er stærkere end nogensinde før, og vi har sammen en unik mulighed for at hjælpe Danmark ind i den digitale tidsalder.


God jul og tak for et godt år

Cecilia Bonefeld-Dahl
Bestyrelsesformand i IT-Branchen