Læs forskerrapporterne

Coding Class Hovedrapport

Coding Class Whitepaper


Verden er ved at forandre sig radikalt og i en sådan grad, at man taler om en ny digital revolution, der grundlæggende vil ændre verden, som vi kender den i dag.

I en sådan verden er det altafgørende, at vi ruster vores børn til at kunne forstå, tænke og skabe i en digital økonomi. Danmark skal ikke ende som en nation af superbrugere, men være med til at skabe de digitale løsninger, der definerer fremtiden.

Derfor skal vi ruste vores børn og unge med færdigheder til det 21. århundrede – ikke mindst helt nye digitale kompetencer. Det er nemlig den generation, der skal sørge for, at Danmark også fremover er helt i front som videnssamfund og som frontløber i den globale konkurrence.

IT på linje med dansk og matematik

Alt fra termostater, til biler og hele fabrikker bliver intelligente og digitale. Men det er ikke længere nok blot at kunne betjene disse ting, hvis vi som samfund fortsat skal vise vækst og velstand.

Grundvilkårene ændrer sig, og det sker hurtigere end nogensinde før. Skal vi som samfund kunne udnytte mulighederne i den hastige digitalisering, er der også behov for helt nye færdigheder og et helt nyt grundfag i folkeskolen: IT.

Børn og unge skal med it som fag få redskaberne til at være kreative, skabende og problemløsende gennem teknologi. Vi vil med andre ord hjælpe børn og unge til at blive klar til at agere i den digitale verden, så de kan være en aktiv del af vores arbejdsstyrke og i vores samfund.

Vores vision er at få børn og unge til at tænde på teknologi og it – og at gøre it til en del af den almene dannelse i folkeskolen.

Vi skal skabe et engagement og en lyst hos børn og unge til at arbejde innovativt med it, og til at de forstår den bagvedliggende logik i de produkter, de bruger til dagligt, så de kan gribe de muligheder, der findes i digitaliseringen til glæde for dem selv og for Danmark som helhed.

Coding Class i folkeskolen

IT-Branchen har derfor sammen med en række medlemsvirksomheder skabt Coding Class, hvor 6. klasser gennem et undervisningsforløb arbejder med at være kreative, skabende og problemløsende med teknologi.

Børnene koder en løsning, der typisk præsenteres ved et virksomhedsbesøg til sidst. 

Forløbene skal først og fremmest få børn til at tænde på it og teknologi, men skal også være med til at sætte it-undervisning på dagsordenen, så vi i sidste ende kan få et kreativt og skabende it-fag indført som en fast del af folkeskolens pensum.

En række kommuner har allerede meldt sig under fanerne, bl.a. Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Furesø Kommune, Høje Taastrup Kommune, Københavns Kommune, Odense Kommune og Aarhus Kommune.

Coding Class er altså i fuld gang, men vi søger flere kommuner og skoler, der deler vores vision, og som gerne vil være med til at give vores børn og unge den nødvendige, digitale ballast.

Er du en af dem? Så kontakt Mette.