Dødsraten hos iværksættere er faretruende høj

Mere end halvdelen af alle danske iværksættere dør indenfor fem år, og antallet af nye it-iværksættere er faldende. Det bekymrer IT-Branchen, da iværksætteri og innovation er en central del af dansk erhvervslivs styrkeposition.

En analyse fra Rockwoll Fonden viser, at iværksættere giver bedre løn og er mere produktive end allerede etablerede virksomheder. Så værdien af danske iværksættere skal ikke undervurderes.

”Iværksætterne bidrager ikke bare positivt til Danmarks produktion og de årlige skatteindbetalinger. Det er også her, vi i høj grad ser innovationen komme fra – og hvor vi skal findes Danmarks næste store erhvervsfyrtårne. Så deres succes er væsentlig for vores fælles fremtid,” siger Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Under halvdelen overlever i fem år

Desværre ser det ikke godt ud for de danske iværksættere. Blot 47,4% af alle nystartede danske virksomheder eksisterer fem år efter, de er blevet stiftet.

Samtidig ser vi, at antallet af nystiftede it-virksomheder falde fra 1.589 nystiftede virksomheder i 2017 til blot 1.319 i 2021.

”Når mere end halvdelen af alle startups forsvinder efter få år og lysten til at starte ny virksomhed samtidig daler, er der noget alvorligt galt omkring hele økosystemet for iværksætterne. Det skal vi have løst, hvis vi skal sikre den nødvendige underskov af innovative vækstvirksomheder, som Danmarks fremtid i høj grad er afhængig af,” udtaler Natasha Friis Saxberg.

Vigtigt udspil på vej

IT-Branchen glæder sig til at læse regeringens kommende iværksætterstrategi, som forventes at blive offentliggjort i midten af maj, da iværksætteragendaen er vigtig for Danmarks fremtid.

Danmarks Statistiks tal viser en imponerende stigning i omsætningen blandt højvækstvirksomhederne. I perioden 2018-2021 omsætte danske højvækstvirksomheder samlet for 20.142 mia. kr., hvilket er mere end en tredobling sammenlignet med seneste vækstperiode.

Spørger man Natasha Friis Saxberg, er hun ikke i tvivl om, hvad der især skal til for at styrke de danske iværksætteres overlevelseschancer:

 • Vækstkapital til flere iværksættere
  Startups og SMV’er skal have nemmere adgang til risikovillig kapital hos pensionsselskaber og Danmarks Eksport- og Investeringsfond bl.a. ved at sænke kravene til virksomhedsomsætning ifm. investeringer og videreføre matching-lån-ordningen.
 • Flere kvinder i investorteams og bedre adgang til kapital for kvindelige techiværksættere
  Offentligt støttede eller finansierede investeringsfonde skal forpligte sig til at sikre en bedre kønsbalance i investorteams ved bl.a. etablere forpligtende partnerskaber om kønsdiversitet i investeringer og fastlægge måltal for kvindelige iværksættere.
 • Det skal være attraktivt for SMV’er og startups at udvikle løsninger til det offentlige
  Udbud af offentlige it-opgaver skal gøres mere tilgængelige for SMV’er og startups. F.eks. skal der etableres innovationssamarbejder og –partnerskaber, dynamiske indkøbssystemer og mulighed for at bryde store it-opgaver op i mindre dele.

I alt er IT-Branchen kommet med seks konkrete anbefalinger, som brancheforeningen håber, regeringen tager med i deres kommende iværksætterudspil.

ITWatch skriver “Hver anden it-startup dør inden der er gået fem år“.

 • Mon ikke nedgangen i antal nystiftede selskaber skyldes, at IVS-selskabsformen blev afskaffet?

  1. Kære Mikkel

   Du har helt sikkert en pointe her. Vi har IVS’erne med i analysen og efter afskaffelsen af virksomhedsformen er antallet af nye it-virksomheder faldet. Men vores formodning er også, at en del af disse er omlagt til andre selskabsformer.

   Med venlig hilsen
   Tina Kongsø, Cheføkonom i IT-Branchen

 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *