Arveafgift tvinger it-virksomheder over på udenlandske hænder

Regeringens ønske om at forhøje arveafgiften rammer i særlig grad danske it-virksomheder, der står overfor et generationsskifte. IT-Branchen foreslår derfor ændringer i udspillet.

Regeringens ønske om at forhøje arveafgiften rammer i særlig grad danske it-virksomheder, der står overfor et generationsskifte. IT-Branchen foreslår derfor ændringer i udspillet.

Allerede i dag tøver danske it-virksomheder i forhold til et generationsskifte. Det skyldes blandt andet, at der er stor usikkerhed om beregningen af arveafgiften.

Og med regeringens forslag om at tredoble afgiften, får mange danske it-virksomheder reelt ingen anden mulighed, end at sælge deres livsværk til udenlandske virksomheder.

”I forvejen har vi et problem med at holde de succesrige it-virksomheder i Danmark. Ser man på top-50 over de mest værdifulde it-virksomheder, der er skabt i Danmark, så har vi allerede afgivet virksomheder til en værdi af 200 mia. kr. til udlandet – og dermed innovation og et betydeligt antal attraktive arbejdspladser,” siger Mette Lundberg, direktør for politik & kommunikation i IT-Branchen.

Værdiansættelsen er problematisk for it-virksomheder

I al sin enkelhed er udfordringen for it-virksomheder, at de ofte har en høj værdi, men ingen penge i kassen og derfor har svært ved at betale en arveafgift.

”It-virksomheder rammes særligt hårdt, fordi den høje værdi, de pt. fastsættes til, baserer sig på penge, som virksomheden måske kommer til at tjene i fremtiden, men som de pga. arveafgiften skal betale 15% af her og nu. Penge som de færreste it-virksomheder har liggende,” udtaler Mette Lundberg.

I dag ansættes værdien typisk efter den såkaldte DCF-model.

Hvor den gamle formueskatteformel benyttede de historiske overskud, og derfor kunne beregnes præcist, så baserer DCF-modellen sig på forventninger til fremtidige overskud.

Samtidig straffer modellen de virksomheder, der har en høj forventet vækst, hvilket netop er kendetegnet for mange it-virksomheder.

IT-Branchen foreslår ændringer

Hvis et generationsskifte reelt skal være en mulighed for danske it-virksomheder, skal der ændres ved metoden for værdiansættelse. Derfor har IT-Branchen også sendt nedenstående forslag til partiernes erhvervsordførere.

IT-Branchen mener, at

  • værdiansættelsen i højere grad bør lægge vægt på virksomhedens egenkapital og seneste års overskud
  • der bør skabes en fleksibilitet i betalingen af afgiften, der reelt muliggør en overdragelse
    • Arveafgiften kan afdrages over 30 år. (Dermed undgår man, at skulle belåne virksomheden eller sælge for at kunne indfri afgiften)
    • Det årlige afdrag må max. udgøre 8% af virksomhedens overskud efter skat. (Det indebærer, at man skal trække ca. 15% af overskuddet ud af virksomheden, for at kunne betale 8% af overskuddet i arveafgift, fordi man også skal betale 45% udbytteskat)
    • Arveafgiften bortfalder efter 30 år, hvis den pga. ovenstående max. grænse ikke er betalt (Så børnebørnene ikke risikerer at hænge på gælden for en virksomhed, der aldrig blev den forventede succes).
  • der skal være en mulighed for en efterfølgende revidering af beregningen af arveafgiften. Den skal baseres på, om de estimerede overskud, der lå til grund for værdiansættelsen, er blevet realiseret

Beregningseksempel

En solid dansk it- virksomhed, der har eksisteret siden 80’erne, og som landede en omsætning på 20 mio. kr., et overskud på 5 mio. kr. (som der skal betales skat af) og en egenkapital på 500.000 kr. sidste år, står overfor et muligt generationsskifte.

Pga. forventninger til den fremtidige indtjening værdiansættes virksomheden til 100 mio. kr. Dermed skal virksomheden betale 11,7 mio. kr. i arveafgift.

Da datteren skal betale 42% i udbytteskat, skal hun reelt trække 20,2 mio. kr. ud af selskabet her og nu, for at kunne betale de 11,7 mio. kr. i arveafgift, hvis hun vil overtage virksomheden efter sin far.

Det vil med virksomhedens økonomi ikke kunnet lade sig gøre, med mindre de fyrer en del af medarbejderne eller gældsætter sig. Heller ikke selvom man må betale arveafgiften af over flere år.

Skal virksomheden overleve og fortsætte, er det derfor ikke længere en mulighed, at datteren overtager virksomheden. Kun et salg af virksomheden vil være relevant.

Hvis du vil vide mere

Er du interesseret i IT-Branchens holdninger på området, kan du læse mere om vores mærkesag Kapital til vækst og se, hvem der er med i vores udvalg for Vækst og kapital.

Du er også altid velkommen til at kontakte Mette Lundberg, hvis du har yderligere spørgsmål, eller kunne tænke dig at blive aktiv på dette område.