Den danske it-sikkerhedsbranche kan ikke følge med

Selvom der i dag findes 263 it-virksomheder med over 2.900 medarbejdere, der i 2016 omsatte for 6,4 mia. kr., har it-sikkerhedsbranchen svært ved at følge med efterspørgslen. Det viser nye tal fra Erhvervsstyrelsen.

Siden 2008 er den danske it-sikkerhedsbranches omsætning steget med 1,5 mia. kr., hvilket er relativt højere end resten af dansk erhvervsliv. Men på trods af det, er væksten langsommere end den globale vækst for it-sikkerhedsløsninger.

Det viser nye tal fra analysen ”Den danske it-sikkerhedsbranche”, der er udarbejdet af Damvad Analytics på vegne af Erhvervsstyrelsen.

Især manglen på arbejdskraft fremhæves som årsagen til den langsomme danske vækst i et marked, der ellers globalt vokser markant i disse år.

”Vi har ellers alle forudsætningerne for at it-sikkerhed kan blive en styrkeposition for dansk erhvervsliv. Men det er for svært at tiltrække de rette medarbejdere, så virksomhederne kan vokse i forhold til den efterspørgsel, de møder i markedet,” siger Martin Jensen Buch, chefkonsulent hos IT-Branchen.

Flere uddannelsespladser og udenlandsk arbejdskraft

Hver fjerde medarbejder i branchen har en lang videregående uddannelse i bagagen, hvilket er væsentligt højere end resten af erhvervslivet, hvor gennemsnittet er på syv procent.

Desværre er efterspørgslen efter højtuddannede langt større end udbuddet, og det presser branchen.

”Vi uddanner for få indenfor it-sikkerhed, og spidskompetencerne er i den grad også efterspurgt generelt i erhvervslivet. Det giver en konkurrencesituation, der går ud over branchen, da man ikke har folk til at udvikle nye produkter, hvilket går ud over det vækstpotentiale, som mange danske it-sikkerhedsvirksomheder rent faktisk har,” udtaler Martin Jensen Buch.

IT-Branchen foreslår derfor, at man øger optaget på de længerevarende it-uddannelser, og at man samtidig gør en indsats for at det bliver lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til branchen.

Her er det især vigtigt, at man hjælper vækstlaget i it-sikkerhedsbranchen. Hos SMV’erne voksede beskæftigelsen fra 2008 til 2016 med 61 procent, så det i dag er 58 procent af de beskæftigede, der arbejder hos SMV’er (mod 43 procent i 2008).