I 2019 tager vi også et ansvar!

Vi bliver stadig flere i branchefællesskabet, og vi står stærkere end nogensinde før. Det giver indflydelse, og det forpligter.

Danmark har allerede en 1. plads i offentlig digitalisering, og det viser om noget, at vi både har evnen og mulighederne i verdenssamfundet. Vi skal derfor som land sætte høje mål, og eksekvere på dem.

Vi kan ikke konkurrere med de store supermagter om at skabe de absolut største tech-giganter eller den bredeste og mest banebrydende forskning. Det har vi simpelt hen ikke skulderbredden til.

Til gengæld skal vi tage udgangspunkt i vores styrker som vidensnation og som et inkluderende samfund, hvor vi i høj grad tager vare på hinanden – også digitalt. Og vi skal gøre det klogt.

Vi skal turde gøre det rigtige

Selv om digitaliseringen vil gøre ondt på den korte bane på visse arbejdsområder og brancher, skal vi turde træffe de modige og rigtige valg.

Det er vigtigt, at vi som branche med en særlig indsigt i digitalisering kan gå forrest, og være dem der italesætter den nødvendige forandringskurs, også uden kortsigtede hensyn.

Og vi skal fortsat værne om den samarbejdsmodel mellem myndigheder og leverandører, som baseret på fri og effektiv konkurrence har skabt de flotte resultater, vi kan være stolte af i dag.

For kun på denne måde kan vi konkurrere i det globale marked. Og på ikke så lang sigt, vil den forandring, som digitaliseringen medfører, være en gevinst for hele Danmark.

Vores mål for branchefællesskabet

Når man melder sig ind i IT-Branchen, så vælger man også at tage et ansvar. Et indlysende ansvar for Danmarks digitale udvikling, men også ansvar for sin forretning ved at blive en del af et stærkt og forretningsorienteret fællesskab.

Faktisk er vi del af en meget ung gammel forening, idet den stærke vækst har betydet, at 75% af vores medlemmer er kommet til inden for de sidste 3 år – og alle med en bevidsthed om deres ansvar overfor deres forretning og Danmarks udvikling.

Vores nytårskur vil i år tælle mere end 300 deltagere, som vil netværke og udveksle erfaringer og historier med hinanden over et glas festlige bobler.

Og vi fylder Børssalen igen d. 28. marts, når vi inviterer til årsmøde i et nyt og mere uhøjtideligt format.

Vi vil med udgangspunkt i internationaliseringsnetværket styrke vores internationale fokus, og vi glæder os til den spændende medlemstur til Kina, hvor vi sammen vil få et indblik i deres vilde teknologiske udvikling.

Kursen mod en stærk branche for et digitalt Danmark

Når verden forandrer sig med så stor hastighed, har vi et stort medansvar for, at vi holder kursen for et digitalt stærkt Danmark.

Og vi har sammen et ansvar for, at en styrket it-branche kan yde sin del.

Tak fordi I er med i fællesskabet og ikke mindst tak for at I er så aktive i foreningen, som I er.

Et godt nyt år til jer og jeres forretning i digitaliseringens tjeneste.