Her er SKI’s ønskeliste til it-branchen

SKI havde i julens ånd taget en ønskeliste med til it-branchen. En række ønsker der kan være med til at fremme de grønne offentlige indkøb.

Her er SKI’s ønskeliste til it-branchen

Snart er det jul. Derfor er det også højsæson for ønskelister, og sådan en havde Katrine Pape Huldahl, chef for CSR og bæredygtighed i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), på opfordring taget med til IT-Branchens Policy Board for Grøn Omstilling.

Ønskelisten skulle spille ind til en uformel dialog om, hvordan leverandørerne og SKI i fællesskab kan få sat mere skub i de grønne offentlige it-indkøb.

Den utrænede, grønne, offentlige indkøbsmuskel

På baggrund af et debatindlæg i OPS-indsigt, hvori Katrine Pape Huldahl efterlyser forståelse for de offentlige ordregiveres muligheder og begrænsninger i forhold til grønne indkøb – og hvor hun efterspørger flere specifikke input fra leverandørerne til grønne krav og standarder – havde boardet inviteret Katrine til en opfølgende dialog om grønne indkøb på it-området.

For faktum er, at den grønne offentlige indkøbsmuskel, er en muskel, vi træner for lidt i Danmark.

Det offentlige indkøber hvert år for 415 mia. kr. i varer og tjenesteydelser, og har således en unik mulighed for at bruge indkøbsmusklen til at skabe et grønnere offentligt forbrug og til at styrke den grønne innovation og udvikling på leverandørmarkedet. Også på it-området.

Desværre oplever IT-Branchens medlemmer, at der sker alt for lidt på den grønne agenda, når det kommer til offentlige it-indkøb.

Der bliver stillet for få grønne krav i de offentlige it-udbud. Og når de endelig stilles, er det oftest som minimumskrav og ikke som egentlige tildelingskriterier, der yderligere ville kunne skærpe konkurrencen om de grønne it-leverancer.

”SKI skal have ros for, at der nu bliver stillet flere grønne krav i de offentlige it-udbud. Men den grønne barre, er stadig for lav. Det offentlige skal blive bedre til at tilgodese de leverandører, der leverer grønne it-løsninger og -services,” siger Andreas Schjølin, Sustainability Manager i Atea og forperson for IT-Branchens Policy Board for Grøn Omstilling.

Ønskelisten fra SKI til it-leverandørerne

For netop at inspirere såvel private som offentlige indkøbere til i højere grad at indkøbe grøn it, har Policy Board for Grøn Omstilling tidligere i år udviklet og publiceret et katalog med en række grønne kriterier, som it-leverandørerne kan levere eller konkurrere og sammenlignes på.

På mødet skød Katrine Pape Huldahl fra SKI imidlertid tilbage på it-leverandørerne og efterlyste større forståelse for mekanismerne i offentlige udbud og begrænsningerne i udbudsloven samt mere konkret sparring fra markedet.

Katrine Pape Huldahl sluttede sin præsentation på mødet af med følgende ønskeliste til it-leverandørerne, der skal fremme de grønne, offentlige it-indkøb:

 • En forståelse for vores retlige rammer
 • Åben, transparent og konkret dialog –også om det, der er svært
 • Flere standarder og ensartet metodetilgang, fx ift.:
  • LCA´er
  • Måling og rapportering
  • Dokumentation
 • Indsigt i jeres værdikæder og udfordringerne i dem
 • Vi lykkes sammen. Ændringer i adfærd, i særdeleshed ved indkøb af IT, kræver modning

”Det er selvfølgelig vigtigt, at vi har forståelse for begrænsningerne i udbudsreglerne, så vi ikke råber for døve øren. Hvis SKI er bundet på hænder og fødder af en utidssvarende lovgivning, så må vi have den her sag op på øverste politiske niveau, så vi kan få ændret på tingene,” slutter Andreas Schjølin.

I Norge er man lykkedes med at vedtage, at miljø- og klimahensyn skal vægte 30% i alle offentlige indkøb. Det mener IT-Branchen også, at man skal implementere i Danmark, hvis vi skal kunne bryste os af at være et grønt foregangsland.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om policy board for grøn omstillings arbejde på hjemmesiden. Derudover kan du altid tage fat i Troels Johansen, chefkonsulent for grøn omstilling i IT-Branchen. Du bør også besøge vores talunivers, hvor du kan finde de væsentligste tal vedr. den grønne omstilling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *