It-medarbejdere hænger ikke på træerne

Rekruttering efter it-konsulenter ender i cirka en tredjedel af tilfældene forgæves. Hos IT-Branchen efterspørger vi derfor endnu engang et øget politisk fokus på vores it-uddannelser og nemmere adgang til udenlandsk arbejdskraft.

I 2022 viste IT-Branchens IT-Barometer 2022, at 84,5 pct. af alle it-virksomheder anser mangel på de rette it-kompetencer som den største udfordring for at vækste. Nye tal viser, at problemet stadig er alarmerende.

Forsøg på at skaffe it-konsulenter må i cirka en tredjedel af tilfældene opgives. For programmører og systemudviklere er den aktuelle situation, at 37 pct. af rekrutteringsforsøgende ender forgæves – dvs. at stillingerne enten ikke besættes eller, at stillingen blev besat med en person, som ikke havde de ønskede kvalifikationer.

Tallene stammer fra en netop offentliggjort rapport fra Beskæftigelsesministeriet, omhandlende omfanget af virksomhedernes aktuelle rekrutteringssituation.

Politikerne skal prioritere arbejdskraften

”Selvom der er krisetegn i økonomien og ekstraordinær stor usikkerhed om den nære fremtid for mange virksomheder, så er beskæftigelsen stadig høj og ledigheden lav.” fortæller Mette Lundberg, Direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen og fortsætter:

”Det kan virke paradoksalt, men vi kommer fra et udgangspunkt med ekstrem stor mangel på it-medarbejdere, og derfor oplever virksomhederne stadig udfordringer med at få besat de opslåede stillinger med kvalificeret arbejdskraft”.

I IT-Branchen er vi derfor begejstrede for, at den nye regering vil etablere 500-1.000 nye studiepladser på engelsksprogede erhvervskandidatuddannelser på områder, der har høj efterspørgsel på arbejdskraft.

Men vi mener også, at politikerne fortsat skal fokusere på muligheden for at skaffe digitale kompetencer.

Det er eksempelvis oplagt, at lave flere pladser på de efterspurgte it-uddannelser og give nemmere adgang til Danmark for de udenlandske it-specialister, som der er mangel på.

124.410 ubesatte stillinger på tværs af brancher

Antallet af forgæves rekrutteringer varierer over tid. Men for it-konsulenter er rekrutteringssituationen uændret siden foråret. Det er på samme niveau som målingerne fra september og juni i år, men betydelig højere end samme tidspunkt sidste år, hvor omkring hver 10. rekruttering efter it-konsulenter endte forgæves.

På landsplan og på tværs af brancher viser, Beskæftigelsesministeriets nye rekrutteringssurvey, at arbejdsgiverne gik forgæves 124.410 gange efter nye medarbejdere. 28 pct. af rekrutteringsforsøgende var forgæves.

Computerworld skriver “Alarmerende”: Mere end hver tredje it-specialist-stilling i Danmark kan ikke besættes


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *