Ingen jubel over optag på it-uddannelserne. Manglen på it-studiepladser bremser vækst

6.326 unge er i år optaget på it-uddannelserne. Men langt flere kunne være optaget hvis blot pladserne havde været der. Derfor er der ingen jubel i IT-Branchen, hvor manglen på it-folk er en solid bremse på væksten.

Optaget af unge på it-uddannelserne falder i år med 9 pct. Faldet skyldes dels lukningen af en række engelsksprogede it-uddannelser, dels udløbet af den særlige coronapulje, der de foregående 2 år gjorde det muligt at oprette ekstra it-uddannelsespladser. Set i forhold til 2019 er der således tale om et fald på 2 pct.

De unge vil blive i byerne

Optagelsestallene viser også, at regeringens udflytningsplan for de videregående uddannelser, som forventet, har haft en slagside. Som en del af planen er studiepladserne flyttet ud af de store byer, men de unge har ikke bidt på. De ønsker fortsat at læse i de store byer.

Det er et problem, især fordi it-uddannelserne samtidig er blevet pålagt at nedskære optaget i byerne. De udflyttede studiepladser er ikke blevet besat, og i it-branchen går vi nu glip af kvalificerede it-studerende, som vi har hårdt brug for. Der er derfor vigtigt hurtigst muligt at revidere udflytningsplanen, så vi ikke går glip af fremtidig arbejdskraft.

”Vi skal naturligvis glæde os over hver eneste, der er blevet optaget på en it-uddannelse i dag. De vil blive taget imod med kyshånd på arbejdsmarkedet, for vi har så meget brug for dem”, siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen og fortsætter. ”Men glæden overskygges af det helt tossede i, at alt for mange kvalificerede unge i dag får et afslag”.

En bare 1 måned gammel kortlægning om uddannelsesvalg på STEM og IT-området fra tænketanken DEA og IT-Universitetet viser, at it-uddannelserne generelt er attraktive, men i stort omfang må sige nej til nye studerende, da der ikke er pladser nok til dem.

”Det er lige til at græde over, at vi skuffer unge med en drøm om en karriere indenfor it samtidigt med, at hele arbejdsmarkedet har akut brug for folk med digitale kompetencer”, siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen og fortsætter. ”Så vi vil blive ved med at rende politikerne på dørene for at få dem til at skrue op for pladserne på de it-uddannelser, hvor der både er masser af ansøgere og efterspørgsel på arbejdsmarkedet.”

Netop flere pladser på de eftertragtede it-uddannelser var en topprioritet for IT-Branchen da der skulle gives input til regeringens digitaliseringsstrategi, der kom i maj. Men det hede ønske blev ikke hørt, hvilket betyder at der ikke er en løsning i sigte på manglen på it-folk i de kommende år.

Bremse på en branche i vækst

Manglen på it-folk påvirker hele arbejdsmarkedet og it-virksomhederne er særligt hårdt ramt. 84,5 pct. af alle it-virksomheder ser manglen på de rette it-kompetencer som den største barriere for vækst, viser IT-Branchens IT-Barometer.

”Det er en solid bremse på væksten i it-branchen at der ikke uddannes nok på it-uddannelserne”, siger Mette Lundberg og fortsætter. ”Flere og flere it-virksomheder må helt opgive at besætte stillinger og det betyder, at der hver dag bliver sagt nej til nye ordrer”.

54,5 pct. af it-virksomhederne har indenfor de seneste 12 måneder haft ledige it-stillinger i Danmark, som de har måttet opgive at besætte og af dem måtte 42,4 pct. derfor sige nej til nye opgaver.

Det lægger en stor dæmper på den danske it-branche, der ellers er i vækst. Branchen rundede i 2021 de 101.000 ansatte mens omsætningen voksede med 13,8% og endte på 283,4 mia. kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *