Et år med fokus på fremtiden

Behovet for at få unge til at interessere sig for teknologi og it har aldrig været større, og derfor har IT-Branchen søsat en række initiativer, der skal hjælpe de unge i gang.

Et år med fokus på fremtiden

Det er sjældent, man er enig på tværs af partier, erhvervsliv og uddannelser. Men lige omkring behovet for at få børn og unge til at forstå og interessere sig for teknologi og it er man helt enige. Det er en livsnødvendig kompetence, hvis man som individ skal kunne bidrage til fremtidens digitale samfund.

”At sikre fremtidens kompetencer har længe været en mærkesag for IT-Branchen, og 2019 er ikke nogen undtagelse. Vi kommer til at fokusere på en bred vifte at tiltag, der skal øge unges nysgerrighed overfor teknologi helt fra folkeskolen, og til man afslutter sin videregående uddannelse,” siger Anders Thomsen, direktør for politik & strategi i Microsoft og formand for IT-Branchens kompetenceudvalg.

Coding Class som brobygger

IT-Branchen har med Coding Class projektet i en årrække sat skaberkompetencer inden for it- og teknologi på skemaet i flere folkeskoler, og næsten 7.000 glade børn har nu været igennem et sådan forløb.

En af de helt store succeser ved Coding Class er, at børnene har mulighed for at komme ud og besøge forskellige virksomheder for at se, hvordan man arbejder med it i hverdagen.

I 2019 vil endnu flere skoler og kommuner tilmelde sig Coding Class, og der vil derfor være brug for endnu flere virksomheder, der vil have en skoleklasse forbi i et par timer og på den måde fungere som brobygger mellem erhvervslivet og de unges tech-interesse.

Sig til hvis du har mulighed for at være brobygger i et par timer.

Computational thinking på alle videregående uddannelser

Det er dog ikke nok at få eleverne i folkeskolen til at blive skabende og kreative gennem it. Også på de videregående uddannelser er der behov for et øget fokus på it- og teknologi.

Senest har uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers sat teknologiforståelsen på dagsordenen med en handlingsplan, der som et af tre initiativer afsætter 45 mio. kr. til flerårige kompetenceudviklingsforløb for underviserne på de videregående uddannelser.

Og her vil IT-Branchen i samarbejde med bl.a. IT-Vest arbejde for, at computational thinking kommer rigtigt ind på alle videregående uddannelser i Danmark.

”I udlandet ser vi allerede i dag, hvordan flere og flere universiteter på tværs af uddannelser underviser i f.eks. kodning, dataforståelse og computational thinking for at ruste de studerende bedst muligt til fremtidens arbejdsmarked. Så der er ingen tvivl om, at vi skal gå samme vej i Danmark,” udtaler Anders Thomsen.

Flere pladser på universiteterne

Da regeringen for lidt over et år siden lancerede deres Teknologipagt, var det med et mål om at få 20 procent flere til at gennemføre en STEM-uddannelse. Desværre er man langt fra at nå dette mål.

Ikke fordi de unge ikke søgte uddannelserne. Tværtimod. I 2018 var der igen rekord i antallet af kvalificerede ansøgere til f.eks. it-uddannelserne på ITU.

Universitetet måtte dog afvise mere end halvdelen fordi, der ikke var sat penge af til, at de begejstrede og dygtige unge rent faktisk kunne komme ind på studierne.

Sammen med universiteterne vil IT-Branchen derfor arbejde på, at der bliver givet penge til, at der kan åbnes for flere pladser på de eftertragtede studier.

Hvis du vil vide mere

Er du interesseret i, hvad IT-Branchens kompetenceudvalg har fokus på 2019, kan du altid læse mere om indsatsområderne på hjemmeside eller tage fat i Birgitte Hass.

Du er naturligvis også altid velkommen til at blive en del af selve udvalget sammen med vores andre aktive medlemsvirksomheder.

  • Adm. direktør

    Natasha Friis Saxberg