Udvalgets formål

At styrke it-sektorens konkurrencekraft gennem sikring af adgang til de rette kompetencer og ressourcer.

Derfor har udvalget fokus på at vække børn og unges interesse for at være skabende og innovative med teknologi.

Dertil skal tiltrækkes flere og bedre kandidater til it-uddannelserne. Herunder at arbejde for, at der etableres 1.000 nye it-uddannelsespladser, som første skridt mod udfyldelse af behovet for 19.000 nye it-kandidater i 2030.

Generelt skal der arbejdes for en samlet strategi for Danmarks digitale kompetencer.

Faste aktiviteter

 • Løbende overvåge det politiske arbejde på området og skaber fælles holdninger, samt leverer indspark til lovgivning blandt andet via dialog med politikere og myndigheder, høringssvar og presse.
 • Løbende dialog med uddannelsesinstitutionerne, bl.a. baseret på deltagelse i aftagerpaneler mv.

Årets indsatsområder

 1. It-kompetencer skal udvikles i folkeskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, herunder også udbredelse af digitale hjælpemidler.
 2. Understøtte Coding Class og bringe resultater i spil, herunder fortsat dialog med relevante parter.
 3. Øge kapaciteten på efterspurgte videregående it-uddannelser samt skabe bedre match mellem uddannelser og behov i branchen.
 4. Sikre adgang til kompetencer, herunder udenlandsk arbejdskraft, afsøgning af behov for fælles trainee-forløb, vejledning vedr. nye ansættelsesforhold etc.

Medlemmer af udvalget

 • Anders Thomsen, Microsoft Danmark – Formand
 • Ane Bessermann, Dell
 • Annette Otto, Atea
 • Brian Jeppesen, Mjølner
 • Charlotte Lundblad, DXC Technology
 • Charlotte Søderberg, NNIT
 • Henrik Mølgaard, GISP Group
 • Henrik Schønau Fog, Aalborg Universitet
 • Jakob Lose, Webitall
 • Johnnie Kragh, Specialisterne
 • Kristian Larsen, IT Minds
 • Lars Damgaard, Approxima
 • Lars Reng, Aalborg Universitet
 • Mads Eriksen, Dansk Erhverv
 • Magdi Engelstoft el-Toukhy, HippoMini
 • Maja Bavngaard, Abakion
 • Mathias Linnemann, Worksome ApS
 • Mette Aagaard Andersen, Telenor
 • Michael Caspersen, IT-Vest
 • Morten Ovesen, Microsoft Danmark
 • Morten Aagreen, Telia
 • Ole Middelhede, Assessit
 • Per M. Thorsen, ProOffice
 • Søren Billeskov, KMD A/S
 • Søren Johansen, Telenor 
 • Tina Bodin, EG A/S
 • Signe Hiort, GTS Nordic
 • Birgitte Hass, IT-Branchen