Fremtidens kompetencer

IT-Branchens mærkesager 2021

Fremtidens kompetencer

Mangel på it-arbejdskraft er en stor barriere for vækst for it-branchen og hele arbejdsmarkedet. ​

Derfor kæmper vi for at flere unge være kreative og skabende med it, og at vi får et bedre match mellem uddannelser og branchens behov.​

Vores indsats for 2021

  • Videndeling og udbredelse af ”Best Practice” om distanceledelse 
  • Indsats for bedre adgang til digital undervisning og uddannelse 
  • Bidrag til at skabe en sammenhængende progression i de digitale kompetencer, fra grundskole over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser 
  • Indsats for større lighed og diversitet i optaget på it-uddannelserne og i branchen 

    Coding Class
  • Opstart af Coding Class i Ålborg Kommune.
  • Skalering af Coding Class i Grønland efter lille, men vellykket pilotprojekt i 2020
  • Etableringen af en landsdækkende finale i Coding Class
  • Målrettet politisk indsats for en politisk beslutning om at indføre Teknologiforståelse som ny faglighed i grundskolen på baggrund af evalueringen af forsøgsfaget

Læs om vores øvrige 8 mærkesager her.

Hvis du vil vide mere

Et projekt, som er udsprunget af vores mærkesag om fremtidens kompetencer, er Coding Class-initiativet, der sætter fokus på kodning for børn.

Kontakt Mette Lundberg, hvis du har spørgsmål eller input til Coding Class-initiativet eller har spørgsmål og input til IT-uddannelser samt virksomheders behov for IT-arbejdskraft.