Der er ikke brug for en digital vision for folkeskolen

Så klart var budskabet, da IT-Branchen sammen med en række andre initiativtagere afholdt symposium på Christiansborg om fremtidens folkeskole. I stedet for en ny digital vision, var der til gengæld enighed om, at teknologi og teknologiforståelse er helt nødvendigt for at levere på den eksisterende vision for folkeskolen.

Mand der sidder midt på en landevej

De sidste mange år er der blevet investeret massivt i teknologi i folkeskolen, og med pandemiens nedlukning af landet, fik man anledning til at eksperimentere med de digitale værktøjer.

Men får vi nok ud af investeringerne, og har vi sat nogle klare rammer samt en klar retning for digitalisering af folkeskolen?

Det var udgangspunktet, da IT-Branchen sammen med Ed Tech Denmark inviterede en lang række eksperter, interessenter og politikere til et træf på Christiansborg for at drøfte, hvor vi gerne vil være i 2025, og hvordan teknologien bedst understøtter folkeskolens målsætninger.

Folkeskolen risikerer ikke at leve op til egen formålsparagraf

Dagens engagerede vært, Jens Joel fra Socialdemokratiet, fortalte bl.a., hvor fascineret han var af, at nogle elever faktisk havde trivedes bedre med de virtuelle formater under corona.

Samtidig måtte han også konstatere, at teknologi er blevet endnu et parameter, som vi kan være ulige på. Derfor var det også vigtigt for ham, at alle kom ud af folkeskolen med gode muligheder i livet, og at vi evner at rummeliggøre skolen med teknologi – uden at miste fællesskabet.

Generelt var der enighed om, at digitalisering og teknologi er ekstremt vigtig i fremtidens samfund og ikke mindst folkeskole. Men det kræver, at folkeskolen forholder sig meget stærkere til teknologien.

Regitze Flannov, forkvinde for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening, mente i den forbindelse, at teknologiforståelse nødvendigvis skal ind som en del af fagligheden i folkeskolen, hvis skolen skal leve op til egen formålsparagraf.

Kræver et enormt kompetenceløft og politisk handling

At få teknologiforståelse ind som faglighed og som decideret fag i folkeskolen er dog ikke noget, man bare gør fra den ene dag fra den anden.

Claus Hjortdal, formand for skolelederforeningen, pointerede bl.a., at det kræver et kompetenceløft af både lærerne og ledelsen, hvis vi skal lykkedes. Derudover er det et klart behov for, at man fra politisk side stiller krav, om at alle skoler kommer med.

Jens Joel afsluttede dagen med at konkludere, at der udestår nogle svære nødder, vi skal knække sammen i den kommende tid.

I EdTech Denmark og IT-Branchen vil vi holde fast i agendaen og fortsætte med at skubbe på for, at alle investeringerne i teknologi kommer folkeskolen maximalt til gavn og at fremtidige generationer bliver klædt på til en mere digital verden.

Derfor ser vi også frem til at fortsætte debatten torsdag kl. 18 på Folkemødet på IT-Paratskibet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *