Ros til IT-Branchens sundhedsudspil

Sundhedsministeriet kvitterer for IT-Branchens vision på sundhedsområdet, der ifølge ministeriet var visionært, operationelt og yderst veltimet input til deres arbejde.

IT-Branchen har netop haft besøg fra Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen til en dialog om det videre arbejde med den nye fællesoffentlige strategi for digital sundhed, der blev udsendt i januar.

Strategien indeholder 27 initiativer, der skal løfte digitaliseringen på sundhedsområdet, og mødets formål var blandt andet at drøfte, hvordan der arbejdes videre med initiativerne, og hvor leverandørerne kan spille en rolle heri.

Sundhedsministeriet benyttede blandt andet mødet til at kvittere for IT-Branchens eget visionsudspil på sundhedsområdet fra oktober måned.

Ministeriet kunne fortælle, at de modtog branchens udspil midt i processen med arbejdet på den fællesoffentlige strategi, og de havde derfor god mulighed for at imødekomme flere af branchens 14 konkrete ønsker i strategien.

”Vi er utroligt glade for, at vores udspil fra efteråret har været med til at sætte en ambitiøs dagsorden for den fællesoffentlige digitale strategi på sundhedsområdet. Digitalisering er afgørende for at fremtidssikre vores sundhedsvæsen, og vi vil i IT-Branchen sætte alle sejl til for at hjælpe sundhedsvæsenet med at komme i mål med ambitionerne,” udtaler Freddy Lykke, formand for IT-Branchens sundheds-it udvalg og adm. direktør i Sirenia.

Den fællesoffentlige strategi har også et par skønhedsfejl, der vækker bekymring hos branchen. Blandt andet når det gælder udvikling af en fælles app til kommunikation mellem borgerne og deres praktiserende læge.

”Målsætningen om at sikre god digital kommunikation mellem læge og borger er helt rigtig, men der er en risiko for, at en offentlig app vil skabe monopol og ikke give plads til de innovative private løsninger på markedet,” udtaler Freddy Lykke.

IT-Branchen vil nu gå i dialog med Sundhedsministeriet om, hvordan initiativets målsætning kan opnås uden de skadelige følgevirkninger for markedet.

Vil du læse mere om, hvad IT-Branchen arbejder for mht. it-sundhed, så kan du læse mere på vores Udvalg for Sundheds-it.