Ny strategi for sundhedssektoren på vej

Danmark er et digitalt foregangsland på sundhedsområdet, som resten af verden kigger mod for inspiration. Det kunne Mette Lindstrøm, der er chef for Danske Regioners Center for Sundhedsinnovation, fortælle, da hun i går gæstede IT-Branchens Sundheds-it udvalg.

Ny strategi for sundhedssektoren på vej

Digitalisering af sundhedsområdet er for alvor på agendaen i denne tid, hvor regionerne meget snart kommer med en ny fællesregional digitaliseringsstrategi, mens der til sommer er en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i pipeline. Begge forventes at have et markant fokus på sundhedsområdet.

Samtidig har regeringen annonceret, at de senere i år ønsker at indgå en sundhedsaftale der skal fokusere på sikre øget lighed og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Vigtigt møde med Regionerne

Mette Lindstrøm var indbudt af udvalget til dialog om sundhedsfokus i de kommende digitaliseringsstrategier.

Hun kunne blandt andet fortælle, at den fællesregionale digitaliseringsstrategi er lige på trapperne, og at de med strategien ønsker at sætte nogle ambitiøse og langsigtede mål for digitalisering af sundhedsvæsenet – både i forhold til borgerens adgang til sundhedsvæsenet, og i forhold til sundhedspersonalets mulighed for at løse deres opgaver effektivt.

Med det store fokus på at fremtidssikre sundhedsvæsenet, har IT-Branchens Sundheds-it udvalg i år valgt at bruge meget energi på at spille ind med forslag til, hvordan vi bedst kan støtte sundhedsvæsenet gennem digitalisering.

IT-Branchen har blandt andet udarbejdet et indspil til, hvordan vi kan løfte det digitale ambitionsniveau på sundhedsområdet, som blandt andet er sendt til Danske Regioner og Sundhedsministeriet.

I indspillet efterlyser IT-Branchen blandt andet både fokus på investeringer i kendt teknologi og en indsats for at sikre innovation og udvikling af nye løsninger. Blandt andet ved at:

  • Der afsættes et betydeligt beløb oveni regionernes driftsbudgetter til investering i og skalering af digitale løsninger til sundhedsvæsenet, baseret på kendt teknologi – herunder også øget it-sikkerhed.
  • Der med inspiration fra bl.a. Israel etableres en dansk ordning, hvor leverandører får direkte adgang til sundhedspersonale og syntetiske data, og i tæt samarbejde med personalet kan udvikle, teste og tilrette nye løsninger.
  • Sundhedspersonale motiveres økonomisk til i højere grad at deltage i innovations- og iværksætteraktiviteter, således at bistand til innovation og udvikling af nye løsninger bliver en kerneopgave for det danske sundhedsvæsen.
  • Det offentlige sundhedsvæsen forpligter sig til at kunne modtage og behandle borgernes egne data og gør det systematiseret, så borgernes data indgår i det datagrundlag, sundhedsvæsenet benytter.

IT-Branchens sundheds-it udvalg vil følge arbejdet med de nationale og regionale strategier og aftaler gennem hele året og arbejde for, at de bedst muligt understøtter en ambitiøs digitalisering af sundhedsvæsenet og holder Danmarks førerposition på området.

Hvis du vil vide mere 

Du kan læse mere om vores mærkesag om digital og sammenhængende sundhed på vores hjemmeside, ligesom du altid kan tage fat i Martin Jensen Buch, hvis du er interesseret i at deltage i vores sundheds-it udvalg. 

Læs mere om IT-Branchens vision for Danmarks Sundhedsvæsen 2025.