Første møde med Regionernes nye it-råd

IT-Branchens sundheds-it udvalg havde i går møde med regionsdirektør Jane Kraglund, der er udnævnt til formand for regionernes netop nedsatte it-råd. Mødet foregik naturligvis virtuelt, og ikke fysisk.

Så kom Regionerne med et it-råd

Regionernes it-råd har til formål at rådgive regionerne i forbindelse med gennemførelse af store og risikofyldte it og digitaliseringsprojekter, samt at opsamle og dele læring i forhold til gennemførsel af projekterne.

Modellen er velkendt og minder om det statslige it-råd i Digitaliseringsstyrelsen der rådgiver i større statslige it-projekter og it-systemstyring

IT-Branchen har igennem længere tid været blandt fortalerne for netop at oprette et regionalt it-råd, og vi er rigtig glade for det øgede fokus på at nedbringe risiko og styre projekterne bedre gennem udfordringer og hændelser.

Klare ønsker til it-rådet

På mødet ønskede IT-Branchen at sætte fokus på nødvendigheden af et tæt og effektivt samarbejde med leverandørsiden – både når det handler om at trække på viden fra branchen, men også når det handler om videndeling om, hvad der er gået god og mindre godt i gennemførte it-projekter.

Her et det vigtigt at inddrage viden fra leverandørerne – enten ved:

  • At give plads i rådet til nogen med leverandørbaggrund
  • At etablere en leverandør-følge/sparingsgruppe eller
  • At afholde jævnlige videndelingsseminarer

Samtidig har IT-Branchen et ønske om at sikre, at review og risikostyring ikke bliver en complienceøvelse, men gør en forskel for de enkelte projekter. Det ikke er tilstrækkeligt alene at se på statusrapporter fra projekterne.

Rådet bør være med helt inde i maskinrummet, og skal kunne komme med tungtvejende anbefalinger, som de enkelte projekter skal efterleve.

Der var på mødet en fælles forståelse for vigtigheden af at holde branchen tæt på rådets arbejde og løbende fremover indgå i sparring og videndeling om rådets arbejde.

It-rådet består af:

  • Jane Kraglund (Regionsdirektør i Region Syddanmark, formand for it rådet)
  • Jens Gordon Clausen (Koncerndirektør i Region Hovedstaden)
  • Leif Panduro (Koncerndirektør i Region Sjælland)
  • Lillian Mogensen (tidl. Direktør for Udbetaling Danmark og ATP)
  • Lars Mathiesen (direktør, Frost Management)
  • Jens Schmidt (Centerleder, Forskningscenter for Offentlig IT, ITU)

Rådet sekretariatsbetjenes af Danske Regioner