Måske moderniseret teleforlig

I sidste uge inviterede Energiminister, Lars Christian Lilleholt, teleselskaberne og IT-Branchen til en dialog om den fremtidige telepolitik.

Ved rundbordssamtalen lagde ministeren vægt på, at der er behov for en fremsynet telepolitik, der kan understøtte både et højt investeringsniveau, et effektivt konkurrenceniveau og bringe flere valgmuligheder til forbrugerne. Ministeren åbnede op for, at teleforliget – måske – skal moderniseres.

For IT-Branchen er det helt afgørende, at et nyt teleforlig styrker branchens investeringer i den digitale infrastruktur. Selv om branchen årligt investerer 6 mia. kr. har niveauet før været højere. Men det kræver forudsigelige og stabile rammer samt at aktørernes roller er veldefinerede.

Der er samtidigt behov for et teleforlig, som sætter retningen og fungere som en overligger for de samlede politiske initiativer på teleområdet. IT-Branchen mener, at ambitionerne om en infrastruktur i verdensklasse ikke må modarbejdes af tiltag, der uforholdsmæssigt dræner branchens mulighed for løbende at investere og udbygge infrastrukturen.  

Der er med andre ord nok at tage fat på. Derfor er vi også glade for, at ministeren indbød til fortsat dialog om en modernisering af teleforliget.