Indkaldelse til IT-Branchens generalforsamling

IT-Branchens bestyrelse har i 2019 formuleret en ny strategi for foreningen, der skal ruste os til fortsat at være relevante for en vækstende medlemskreds i årene frem.

Indkaldelse til IT-Branchens generalforsamling

Vi kigger ind i en hverdag og en fremtid, hvor teknologi og it er eller bliver selve eksistensgrundlaget for flere og flere virksomheder.

En virkelighed hvor flere af it-branchens tidligere kunder nu selv bliver it-udviklere og -leverandører. Og en virkelighed hvor erhvervsvirksomhedernes digitalisering nu fylder så meget i deres forretning, at den er forretningskritisk for deres drift, udvikling og salg.

Den udvikling skal vi også tilpasse os, og derfor har IT-Branchen opdateret strategien for foreningen, så vi også fremadrettet kan gå forrest i den digitale udvikling.

Heldigvis står vi rigtigt stærkt allerede. Faktisk stærkere end nogensinde før. Vi har tre gange så mange medlemmer som ved udgangen af finanskrisen, og har aldrig haft så aktive medlemmer, som vi har nu.

Deltag i generalforsamlingen

Med den digitale udvikling i erhvervslivet kombineret med vores styrkeposition som brancheorganisation, er det derfor kun naturligt, at vi også løbende videreudvikler foreningens værditilbud, ledelsesstrukturer og partnerskaber.

Bestyrelsen har derfor til behandling på årets generalforsamling stillet forslag om vedtægtsændringer, som skal gøre denne forandring muligt.

Ændringer påvirker foreningens medlemsdefinition, størrelsen og sammensætningen af foreningens forretningsudvalg, bestyrelse og relationen til vores samarbejdspartnere.

Du kan læse bestyrelsens forslag til nye vedtægter her.

Agenda for generalforsamlingen

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Årsberetning
 • Årsregnskab til godkendelse*
 • Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent
 • Behandling af indsendte forslag
  Bestyrelsen har fremlagt forslag om vedtægtsændringer**
 • Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

* Regnskab er godkendt af bestyrelse og har modtaget blank revisionspåtegning. Skriv til bjb@itb.dk hvis du ønsker regnskabet tilsendt inden generalforsamlingen
** De foreslåede vedtægtsændringer er tilsendt alle CEOs i IT-Branchens medlemsvirksomheder, og fremsendes til medlemsvirksomheder der tilmelder sig generalforsamlingen.

Vi glæder os til at præsentere og debattere forslagene med jer. Vi ser frem til flot fremmøde på generalforsamlingen d. 26. marts kl. 14-15 på Børsen. Det er samme dag, hvor vi også afholder vores årsmøde.

Tilmeld dig generalforsamlingen her og årsmødet her.

Med venlig hilsen
IT-Branchens bestyrelse

Praktisk info

For at deltage i generalforsamlingen skal du være medlem af IT-Branchen.

Hver medlemsvirksomhed har én stemme på generalforsamlingen, uanset virksomhedens størrelse.

Du kan alene stemme ved fysisk fremmøde på dagen. Er du forhindret, har du mulighed for at give en skriftlig fuldmagt til én anden medlemsvirksomhed, der er til stede på generalforsamlingen så denne kan stemme på din virksomheds vegne.

Hver stemmeberettiget medlemsvirksomhed kan max. være bærer af 2 fuldmagter.

Evt. forslag du ønsker optaget til behandling på generalforsamlingen skal tilsendes IT-Branchen (bjb@itb.dk) senest d. 12. marts.