Hvad er det, de bedst performende virksomheder gør?

Hvad er det der gør, at top-1%virksomhederne kan levere 390% højere omsætning og performe bedre end gennemsnittet?

Hvad er det, de bedst performende virksomheder gør?

Uanset strategien forbliver mennesker i hjertet af enhver virksomhed. Derfor er forståelsen af menneskelig adfærd afgørende for at lede en succesfuld virksomhed, hvilket gør ledere til en virksomheds største aktiv.

Det slog Mikkel Severin, ledelsesrådgiver og CEO i Mind Control, fast til IT-Branchens lederdøgn, hvor over 100 af branchens topledere var samlet til en dag med inspiration og faglige netværk.

Traditionelt lederskab koster på bundlinjen

Fra scenen startede Mikkel Severin med at slå fast, hvorfor der var så stor forskel mellem erhvervslivets top-1% og resten af virksomhederne.

I en gennemsnitlig virksomhed bruger lederne i dag op mod 90% af deres tid på de klassiske ledelsesdyder vedr. strategi, finans, marketing og teknologi.

Men når blot 5-10% af medarbejderne kender virksomhedsstrategien og finans, marketing og teknologien ofte er ikke-relevante parametre i deres hverdag, ender lederne med at bruge deres tid på ting, der reelt ikke får medarbejderne til at flytte sig.

60% af medarbejderne i en gennemsnitlig virksomhed fortæller da også, at de er følelsesmæssigt uengagerede i virksomheden, mens hele 19% melder, at de har det så skidt på arbejdet, at det påvirker kollegaerne negativt.

En adfærd der ifølge Mikke Severin koster 11% af den globale BNP pga. tabt produktivitet.

Har du empati, kan du forandre virksomheden

Mikkel Severin kunne fortælle, at ledere med en høj grad af emotionel intelligens (EQ) leverer 390% højere omsætning end ledere med lav EQ.

Måden er simpel. De bruger 90% af deres tid på at skabe et sundt arbejdsmiljø, med minimal forvirring og politiker, men med en høj moral og produktivitet, hvilket giver en lav medarbejder turnover.

De har med andre ord mennesker som den største strategiske prioritet, og de anerkender, at det fulde ansvar altid ligger hos lederen.

Den adfærd gør, at de tiltrækker og fastholder de bedste, får deres team til at blive high performende og skaber de gode kunderelationer.

Selvindsigt er hemmeligheden bag deres succes

Dygtige ledere kan ifølge Mikkel Severin ikke bare fortælle, hvordan de reelt har det og erkende egne fejl. De er også enormt opmærksomme på, hvordan deres følelses påvirker andre.

Samtidig skaber de også et rum, hvor ingen bliver straffet eller ydmyget for at tale om idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejl.

Desværre har blot 16% af lederne i dag de kompetencer, det kræver for at kunne mestre EQ i en sådan grad, at de reelt kan flytte deres teams op mod de top-1% performende.

Vil man gerne have mere fokus på EQ og empati, anbefaler Mikkel Severin, at man starter med disse fem adfærdsforandringer:

  1. Tal om læring – ikke om eksekvering
  2. Indrøm din egen fejlbarlighed og tag ejerskab
  3. Vær nysgerrig og stil mange spørgsmål
  4. Tag dig tid til at lytte
  5. Smil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *