Præsentation af: It i praksis

Hvilke tendenser dominerer vores private og offentlige sektor? Det kan du blive klogere på, når Rambøll præsenterer deres rapport It i praksis, som fortæller hvilke udfordringer sektorerne, står overfor.

Udbudsret i et konkurrenceretligt perspektiv

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR

IT-Branchen inviterer til præsentation af og dialog om Rambølls seneste analyse af den digitale status i Danmark.

Rambøll stiller hvert år en række spørgsmål om digitalisering til CEOs, CIOs og borgere i Danmark. Svarene indgår i den årlige rapport ”It i praksis”

Vi får på mødet præsenteret de væsentligste resultater fra årets analyse, og der vil være rig mulighed for at spørge ind til rapportens konklusioner og drøfte konsekvenserne for branchen.

Du får blandt andet viden om:

  • hvordan danske virksomheder og myndigheder opfatter og håndterer forskellige aspekter af digital forretningsprioritering, digitale investeringer og it-governance
  • hvordan det øgede brug af kunstig intelligens opleves og håndteres af det offentlige og i danske virksomheder
  • Hvordan privat sektor anvender digitalisering til at understøtte bæredygtighedsrapportering og cybersikkerhed

Analysen kan rekvireres hos Rambøll.

Tirsdag den 16. januar 2024, kl. 15.00 – 16.00
Afholdes virtuelt som webinar

Præsentationen er kun for medlemmer af IT-Branchen. Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet.