Nye regler om tidsregistrering – er du klar?

Der træder snart nye regler i kraft om tidsregistrering. Hvad betyder det for dig som arbejdsgiver, og hvordan skal du håndtere ændringerne?

Er du klar til den nye tidsregistreringslov?

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du har godt styr på dine medarbejderes vilkår, når du ansætter dem – og lige så vigtigt; at du løbende holder dig opdateret, når der kommer lovændringer, der påvirker deres ansættelseskontrakter og generelle vilkår.

Inden længe kommer der nye regler om tidsregistrering, som påvirker dine medarbejderes vilkår. Vi har samlet de vigtigste punkter, som du skal være opmærksom på i forbindelse med loven på dette webinar – f.eks. giver den nye lov muligheder for at fravige kravet om tidsregistrering og 48-timers reglen. Men i hvilke tilfælde kan det lade sig gøre?

Dét og meget mere tager vi dig igennem, så du får det rette indblik i de nye regler om arbejdstidsregistrering og bliver klædt godt på til at kunne håndtere dette, når loven er trådt i kraft.


Onsdag den 3. april 2024, kl. 09.00 – 10.00
Afholdes som webinar

Det er kun muligt for medlemmer af IT-Branchen og klienter hos DAHL at deltage. Det er gratis, men tilmelding er påkrævet.


Webinaret udbydes i samarbejde med DAHL Advokatpartnerselskab og faciliteres af specialisterne Søren Ole Nielsen og Martin Brammer Adsersen.

Advokat og Partner Søren Ole Nielsen er specialist i rådgivning inden for individuel og kollektiv arbejdsret, primært som rådgiver for arbejdsgivere. Han beskæftiger sig med alle ansættelsesretlige aspekter som f.eks. ansættelseskontrakter, direktørkontrakter, konkurrence- og kundeklausuler, ligebehandling, handicap, opsigelser, bortvisninger, fratrædelsesaftaler og masseafskedigelser. Desuden fører Søren Ole retssager i sager, der omhandler forskelsbehandling samt om overtrædelser af konkurrenceklausuler og markedsføringsloven.

Advokatfuldmægtig Martin Brammer Adsersen beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret, hvor han blandt andet rådgiver om ansættelseskontrakter, fratrædelsesaftaler, opsigelser, bonusaftaler, kollektive overenskomster, ligestillingsbehandlingssager, forskelsbehandlingssager og lignende. Martin bistår desuden med rådgivning om ansættelses- og arbejdsretlige vilkår ved virksomhedsoverdragelse.