NIS 2-direktivet: Kritisk infrastruktur og kontraktuel understøttelse

Har du styr på de nye skærpede krav i henhold til NIS 2-direktivet?

NIS 2-direktivet: Kritisk infrastruktur og kontraktuel understøttelse

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR

NIS 2-direktivet trådte i kraft i januar 2023. Direktivet skærper kravene til informationssikkerhed inden for EU i forhold til det nugældende NIS-direktiv fra 2018 og vil være gældende i Danmark senest fra den 18. oktober 2024.

Virksomheder skal derfor sikre compliance med en ny regulering senest den 18. oktober 2024.

På dette webinar kommer vi bl.a. omkring:

  • Hvilke sektorer der er direkte omfattet af NIS 2-direktivet
  • Ledelsens ansvar, herunder for egen og medarbejderes træning
  • Krav til it-leverandører, herunder forventede krav fra kunder
  • Gennemgang af de skærpede strafsanktioner
  • Hvordan planlægger du din virksomheds compliance med NIS 2-kravene, herunder dine kunders krav

Onsdag den 7. juni 2023, kl. 09.00 – 10.00
Afholdes virtuelt som webinar

Det er kun muligt for medlemmer af IT-Branchen og klienter hos DAHL at deltage. Det er gratis, men tilmelding er påkrævet.

Webinaret faciliteres af specialisterne Frans Skovholm og Arly Carlquist fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Advokat (L) og partner Frans Skovholm arbejder til dagligt med kontrakter, compliance og risikohåndtering. Frans har specialiseret sig i at arbejde systematisk med risikohåndtering og rådgivning omkring ISMS-ledelsessystemer, herunder ISO 27001.

Specialistadvokat Arly Carlquist har i mere end 25 år beskæftiget sig med alle typer af IT-aftaler, herunder systemudviklings-, outsourcing-, cloud-, distributions-, konsulent- og softwarelicensaftaler mv. samt de hertil relaterede juridiske og kommercielle problemstillinger.