Kontraktstyring i IT-projekter

Få tips og tricks til effektiv og succesfuld styring af IT-projekter

Dato & tidspunkt

Kategori

Hvorfor er det så svært at gennemføre et IT-projekt til tiden, og til den aftalte pris? Svarene på disse spørgsmål er mange.

Men set fra IT-advokatens stol, er en afgørende faktor for, at man i det hele taget kommer i en situation, hvor projektet af kunden opfattes som forsinket eller hvor kunden mener, at det er blevet dyrere end aftalt skyldes i langt de fleste tilfælde manglende eller mangelfuld kontraktstyring.

Eller mere konkret, manglende adressering af kundens forhold, manglende konsekvent håndtering af forhold leverandøren i øvrigt ikke er ansvarlig for, og manglende korrekt håndtering af de uundgåelige ændringer til projekteret scope.

Kom og hør specialisternes input om faldgruberne og opmærksomhedspunkterne som IT-leverandør. Du får praktiske og juridiske tips og tricks til effektiv og succesfuld styring af IT-projektet. Der tages udgangspunkt i kendte kontraktbestemmelser fra offentlige kontrakter som fx K01, K02 og K03, men også de udbredte alternativer på markedet til K-kontrakterne.

Vi har erfaring med, at mange IT-leverandører nemt kan optimere deres økonomi ved at følge vores råd om god kontraktstyring.


Torsdag den 31. oktober 2019, kl. 09.00 – 12.00 
Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
Tilmeld dig her 


På eventen vil der blandt andet blive gennemgået:

  • Introduktion til IT-kontraktstyring 
  • Kontraktstyring bl.a. i tilbudsfasen
  • Grundlæggende aftaleret og principper for forståelse af aftaler
  • Kontraktstyring i projektforløbet
  • Kontraktstyring og bevisbyrder

Eventen udbydes i samarbejde med DAHL Advokatfirma og faciliteres af  Frederik Bruhn, Advokat (L)/Partner hos DAHL.

Frederik Bruhn er certificeret IT-advokat under Danske IT-advokater og har 20 års erfaring med IT-virksomheders kontrakter og løbende, juridiske udfordringer. Han bistår ofte leverandører af IT-ydelser i forbindelse med outsourcing, projekt- og anskaffelsesaftaler, licensaftaler mv. og ved udarbejdelse af IT-virksomheders standardaftaler.

Frederik Bruhns rådgivning omfatter også kontraktstyring, optimering af kontrakter, køb og salg af IT-virksomheder (og andre rettighedsbaserede virksomheder) samt investering i denne type virksomheder. Han har stor erfaring med innovative virksomheder med IT-bårede forretningsmodeller. Frederik Bruhn indgår desuden i DAHLs FinTech team, hvor han bl.a. rådgiver om ansøgninger og tilladelser fra Finanstilsynet, herunder særligt i forhold til digitale betalingsløsninger.


Har du også oplevet problemer med kontraktvilkårene?