Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IT-Branchen.

Dato & tidspunkt

Kategori

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IT-Branchen

Torsdag den 28. marts 2019, kl. 14.00 – 15.00
Børsen, Slotsholmsgade, 1217  København K


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Årsberetning
  4. Årsregnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent
  6. Behandling af indsendte forslag
  7. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Regnskab kan før generalforsamlingen forevises ved henvendelse til sekretariatet.

Forslag som ønskes optaget til behandling på generalforsamlingen, skal forelægges Hovedbestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til IT-Branchens Adm. direktør Birgitte Hass på bha@itb.dk

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Efter generalforsamlingen holder vi årsmøde, som byder på spændende indlæg og nogle af branchens bedste netværksmuligheder – tilmeld dig her.