Forretningsudvikling: Barrierer, muligheder og perspektiver

Vil du gerne blive endnu bedre til at udvikle den forretning du arbejder i?

Billede af sandfarvet bygning set nedenfra

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR

Vil du gerne blive endnu bedre til at udvikle den forretning du arbejder i? Hvis JA, skal du deltage på dette webinar.

Se frem til at få konkrete værktøjer, som du kan bruge som støtte i dit arbejde med forretningsudvikling.


Dette webinar har til formål at give virksomheden og dens tekniske ledelse det bedst mulige afsæt for at lykkedes med profitabel forretningsudvikling (business development).

Med udgangspunkt i en kort gennemgang af Business Development funktionens rolle og organisering, ser vi på CTO’s opgaver generelt og bidrag til forberedelsen, udvælgelsen og gennemførelsen af mulige vækstscenarier.

Vi runder af med en hurtig anonym selvevaluering af jeres eget niveau af CTO’s rolle i forretningsudvikling med følgende dialog om barrierer, muligheder og perspektiver.

Forretningsudvikler og forfatter, Hans Eibe Sørensen, deler ud af sine mange års erfaring fra egne og andres virksomheder. Bogen ’Business Development: a market-oriented perspective’ er solgt i 45+ lande og refereret i flere forskningsartikler.

Det får du bl.a. med hjem:

  • Hvad er forretningsudvikling/Business Development
  • Indblik i og værktøjer til ledelse og organisering af forretningsudvikling
  • Anonym selvevaluering af jeres niveau inddragelse CTO i forretningsudvikling

Primær målgruppe for webinaret er: CEO, CTO / Teknisk Chef, Business Developers

Onsdag den 4. september 2024, kl. 09.00 – 10.00
Afholdes som webinar