Aarhus: Kontraktstyring i IT-projekter

Få tips og tricks til effektiv og succesfuld styring af IT-projekter.

Nye standardkontrakter i it-branchen

Dato & tidspunkt

Kategori

Hvorfor er det så svært at gennemføre et IT-projekt til tiden, og til den aftalte pris? Svarene på dette spørgsmål er mange. Men set fra IT-advokatens stol, er en afgørende faktor for, at man i det hele taget kommer i en situation, hvor projektet af kunden opfattes som forsinket eller hvor kunden mener, at det er blevet dyrere end aftalt skyldes i langt de fleste tilfælde manglende eller mangelfuld kontraktstyring.

Eller mere konkret, manglende adressering af kundens forhold, manglende konsekvent håndtering af forhold leverandøren i øvrigt ikke er ansvarlig for, og manglende korrekt håndtering af de uundgåelige ændringer til projekteret scope.

Kom og hør specialisternes input om faldgruberne og opmærksomhedspunkterne som IT-leverandør. Du får praktiske og juridiske tips og tricks til effektiv og succesfuld styring af IT-projektet. Der tages udgangspunkt i kendte kontraktbestemmelser fra offentlige kontrakter som fx K01, K02 og K03, men også de udbredte alternativer på markedet til K-kontrakterne.

Vi har erfaring med, at mange IT-leverandører nemt kan optimere deres økonomi ved at følge vores råd om god kontraktstyring.


Onsdag den 9. oktober 2019, kl. 09.00 – 12.00 
Afholdes hos Ditmer a/s
Søren Frichs Vej 44D, 8230 Åbyhøj

Tilmeld dig her 


På eventen vil der blandt andet blive gennemgået:

  • Introduktion til IT-kontraktstyring 
  • Kontraktstyring bl.a. i tilbudsfasen
  • Grundlæggende aftaleret og principper for forståelse af aftaler
  • Kontraktstyring i projektforløbet
  • Kontraktstyring og bevisbyrder

Eventen udbydes i samarbejde med DAHL Advokatfirma og faciliteres af Frederik Bruhn og Claus F. Sørensen fra DAHL.

Frederik Bruhn er certificeret IT-advokat under Danske IT-advokater og har 20 års erfaring med IT-virksomheders kontrakter og løbende, juridiske udfordringer. Han bistår ofte leverandører af IT-ydelser i forbindelse med outsourcing, projekt- og anskaffelsesaftaler, licensaftaler mv. og ved udarbejdelse af IT-virksomheders standardaftaler.

Frederik Bruhns rådgivning omfatter også kontraktstyring, optimering af kontrakter, køb og salg af IT-virksomheder (og andre rettighedsbaserede virksomheder) samt investering i denne type virksomheder. Han har stor erfaring med innovative virksomheder med IT-bårede forretningsmodeller. Frederik Bruhn indgår desuden i DAHLs FinTech team, hvor han bl.a. rådgiver om ansøgninger og tilladelser fra Finanstilsynet, herunder særligt i forhold til digitale betalingsløsninger.

Claus F. Sørensen har gennem 25 år beskæftiget sig indgående med forhandling af IT-kontrakter og IT-retlig rådgivning. Det har givet ham dybt kendskab til branchen og en god forståelse for tekniske forhold og forretningsmodeller indenfor informationsteknologien. Claus F. Sørensen er en ofte brugt rådgiver i forbindelse med M&A-transaktioner på området for informationsteknologi.

Han er uddannet og certificeret mediator og voldgiftsdommer og bistår ofte erhvervskunder med håndtering af konflikter på området. Han foretrækker dog at forebygge gennem veldisponerede, forståelige og anvendelige kontrakter.

Blandt Claus F. Sørensens andre fagområder er rådgivning til leverandører og kunder inden for kontraktstyring- og administration, og om etablering og sikring af virksomheders IP-rettigheder. Claus F. Sørensen er leder af DAHLs afdeling for IT & IP.


Har du også oplevet problemer med kontraktvilkårene?