Coding Class

Skriv til Mette Lundberg hvis du vil være en "Coding Class Angel" eller høre mere om gruppens aktiviteter.

Hvad er Coding Class?

IT-Branchen har i samarbejde med en række medlemsvirksomheder og kommuner landet over søsat Coding Class projektet. Kort fortalt går Coding Class ud på at lære børn at være kreative og innovative med teknologi og IT. Børnene får en udfordring fra en virksomhed, koder en løsning og pitcher den afslutningsvis i et “Løvens Hule” format, ved et virksomhedsbesøg.

Projektet blev etableret tilbage i 2016 og har siden hen oplevet stigende opbakning fra både erhvervslivet, kommuner og skoler landet over. Projektet har således inspireret til det nye forsøgsfag i Teknologiforståelse, der introducere en helt ny faglighed i folkeskolen.

Mere end 29.000 skoleelever har indtil videre været med i Coding Class. I skoleåret 2021/2022 er alle 6. klasser i Odense med igen, ligesom 3000 elever i København er med.

Gruppen

Coding Class projektet er primært finansieret af styregruppens medlemmer: Jobindex, SAP, Microsoft, NNIT, Nuuday, KMD, Netcompany, Zibra, Tusass og Dansk Erhverv. Gruppen arbejder på at få udbredt Coding Class, udvikle initiativet og støtte dagsordenen om at få IT og teknologi på skoleskemaet i folkeskolen

Udover at forskellige virksomheder støtter op om projektet er Københavns Kommune, Odense Kommune og Aarhus Kommune en aktiv del af Coding Class, derudover har Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Furesø Kommune og Høje Taastrup Kommune også tidligere deltaget i projektet.

Se mere om hvad Coding Class går ud på.

 
Formålet med Coding Class er at sikre, at vores børn får kompetencerne til at agere i en stadig mere digital verden. Fremtidige generationer skal ikke blot være superbrugere af teknologi, men superskabere.  
 
Gennem et konkret projekt viser vi vejen og arbejder for et nyt obligatorisk fag i folkeskolen med fokus på innovation og digital skabelse. 

Faste aktiviteter 

 • Videreudvikling og videre udbredelse af projekt Coding Class til flere skoler og kommuner.  
 • Understøttelse af de aktive kommuner, skoler og lærere gennem netværk og workshops.  
 • Politisk indsats for at få indført et nyt obligatorisk fag i folkeskolen med fokus på innovation og digital skabelse.  

Årets indsatsområder 

 • Max push for politisk beslutning, hurtig eksekvering og flere midler til Teknologiforståelsesfaget. Bl.a. gennem bilaterale dialoger med de relevante ordførere som del af forberedelser til forhandling af Danmarks Digitaliseringsstrategi 
 • Aktive bidrag til Alliancen for Digital Teknologiforståelse, bl.a. i form af konference.  
 • Afsøge mulighederne for nye indsatser, herunder muligt projekt om opkvalificering af lærere samt etablering af Coding Class forløb for ukrainske børn i Danmark.  
 • Opfølgning på pilotprojekt for anbragte børn og understøtte indsats for udbredelse.
 • Afholdelse af national finale 2023

Hvem er med i Coding Class styregruppen?

En række af IT-Branchens medlemmer er en del af styregruppen for Coding Class-initiativet.

 • Ditte Haugaard, KMD
 • Frederikke Rosendal Egede Saabye, Dansk Erhverv
 • Kaare Danielsen, Jobindex
 • Microsoft Danmark
 • Lars Bo Petersen, NNIT
 • Lone Arildsen, SAP
 • Niels Zibrandtsen, Zibra Digital Media Group
 • Robert Schmidt, Nuuday
 • Søren Fogt Lundbo, Netcompany
 • Tanja Møller, Tusass
 • Mette Lundberg, IT-Branchen