Producentansvar

Producentansvar indebærer, at producenterne er ansvarlige for at indsamle og tage sig af kasserede produkter.

Miljøkrav ved offentlige indkøb

Den Europæiske Kommission har defineret miljøtilpassede offentlige indkøb som en procedure for de offentlige myndigheders indkøb af varer, tjenester og opgaver med ringere miljøpåvirkning igennem hele livscyklussen, og som sammenlignet med de varer, tjenester og opgaver, som ellers skulle have være indkøbt, har samme primærfunktion.

Kemiske stoffer og materialer

Information om varers indhold af kemiske stoffer har til formål at skabe forudsætninger for risikoreduktion. Det sker ved, at alle produktions- og håndteringsled får tilstrækkeligt med information for at kunne bidrage til udvikling af produkter i overensstemmelse med miljølovgivning.

Lovgivning

Den danske miljølovgivning er primært samlet i miljøbeskyttelsesloven, men der er også andre love, som har betydning indenfor miljøområdet. Desuden påvirker EU´s miljøbestemmelser os i Danmark.

Åbner der sig et helt nyt finansmarked i 2018?

Januar 2018 træder en ny EU-regulering, PSD2, i kraft. Den gør det muligt for langt flere virksomheder at tilbyde finansielle services og betalinger til både private og erhvervslivet.

IT-Branchens vision for Danmarks Sundhedsvæsen 2025

Der er et stort behov for at nytænke måden vi leverer sundhedsydelser på, hvis vi vil give bedre kvalitet og mere nærvær samtidig med, at der forsvinder varme hænder og finansiering fra sundhedsvæsenet.

Med UX går vi fra godt til wow!

Ved at dedikere et team til UX er det lykkedes Bankdata at skabe en brugerfokuseret tilgang, der gennemsyrer hele virksomheden og alle deres udviklingsteams.

Nu skal der laves rammeaftaler for UX

SKI’s rammeaftaler fokuserer alt for meget på indkøb af it-systemer, og det går ud over brugeroplevelsen. Derfor skal der oprettes flere rammeaftaler til rådgivningsydelser.