Prækvalifikation af 02:15 – it-rådgivning på vej

Primo september åbner SKI igen for prækvalifikation af leverandører til den kommende rammeaftale 02.15 It-rådgivning. På aftalen kan SKI’s kunder gennem direkte tildeling købe konsulentbistand på timebasis til både rådgivning og udførelse af konkrete opgaver blandt et bredt udvalg af leverandører.

Prækvalifikation af 02.15 It-rådgivning på vej

SKI er i gang med de sidste tilpasninger af det nye udbudsmateriale, herunder modellen for kontrol af de referencer, leverandørerne skal opgive, når de søger prækvalifikation. SKI forventer at være klar til at genstarte prækvalifikationen på 02.15 It-rådgivning primo september.

”Det er en aftale med stor betydning for vores kunder. På 02.15 It-rådgivning kan det offentlige smidigt indhente konsulentbistand på komplekse it-opgaver, og vi skal sikre, at kunderne får et bredt udvalg af velkvalificerede leverandører at vælge imellem,” fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

I disse dage er SKI i dialog med brancheorganisationerne DI Digital og IT-Branchen for at drøfte, hvordan dokumentationskravet udformes, så det både fungerer praktisk for leverandørerne og får den ønskede effekt.

”For vores medlemmer er det vigtigt, at ansøgningsprocessen ikke trækker unødige ressourcer. Samtidig er det vigtigt for hele branchen, at konkurrencen går retfærdigt til – og at de mest konkurrencedygtige virksomheder vinder. Derfor er det vigtigt, at vi er i dialog med SKI om de kontrol- og dokumentationskrav, der stilles til vores medlemmer,” siger Christian Hannibal, konst. branchedirektør i DI.

Også IT-Branchen har fokus på ressourcetrækket hos medlemsvirksomhederne:

”For vores medlemmer er det vigtigt, at ansøgningsprocessen er enkel og gennemsigtig, så den ikke ender med at trække unødige ressourcer, men ender i en attraktiv aftale for både kunder og leverandører. Derfor er vi også løbende i dialog med SKI om, hvordan man kan forbedre og optimere processen,” siger Martin Jensen Buch, chefkonsulent fra IT-Branchen.

Tidsplan: 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter

De to rammeaftaler 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter sikrer, at det offentlige kan købe konsulentbistand til it-rådgivning eller på timebasis til at udføre en konkret opgave – fx når der skal udvikles ny it-sikkerhed, it-arkitektur eller it-strategi.

Prækvalifikationsprocesserne for de to aftaler løber forskudt. Mens udbudsmaterialet på 02.15 It-rådgivning forventes klar primo september, forventes udbudsmaterialet for 02.17 It-konsulenter først klar til prækvalifikation medio oktober 2020. 02.17-udbuddet forventes at følge samme model for prækvalifikation som den kommende 02.15 aftale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *