Livlig drøftelse af Danske Gymnasiers digitale strategi

Danske Gymnasier var forleden forbi IT-Branchens Kompetenceudvalg for at drøfte den nye digitale strategi for gymnasierne.

Livlig drøftelse af Danske Gymnasiers digitale strategi

Det blev en livlig og engageret drøftelse med masser af konstruktivt indspark fra it-virksomhederne, der ikke overraskende bakkede op om det styrkede digitale fokus i gymnasierne.

Du kan læse Danske Gymnasiers digitaliseringsstrategi her.

Unge er ikke digitalt indfødte

Med strategien ønsker Danske Gymnasier at ruste de unge til en mere digital verden.

For ja, de unge kan godt finde ud af at bruge YouTube. Men de er ikke digitalt indfødte, pointerede Danske Gymnasier, der stillede op i skarp opstilling og var repræsenteret af direktør Jenny Bøving Arendt, formand for Digitaliseringsudvalget Claus Niller Nielsen og analysekonsulent Simon Heidemann Eriksen.

Den nye faglighed handler både om at give de unge en digital dannelse og sund kritisk tilgang til det digitale, men også at opbygge deres egne digitale kompetencer og lægge spiren til nye karrieremuligheder.

I digitaliseringsstrategien ligger også en anerkendelse af behovet for at skabe sammenhængende progression i unges digitale kompetencer, gennem hele undervisnings- og uddannelsessystemet.

Med det nye forsøgsfag i Teknologiforståelse i folkeskolen skal gymnasiet lige om lidt være rustet til at tage imod unge med helt nye digitale kompetencer, og derfor skal der også øget fokus på kompetenceudviklingen på de gymnasiale uddannelser.

For vigtigt til kun at være et fag

”Digitalisering er for vigtig til kun at være ét fag”, var en af pointerne fra Danske Gymnasier. Strategien er dermed at arbejde både for at få digitale kompetencer ind i de forskellige fag, samtidigt med at Informatikfaget styrkes. En 2-strenget strategi, der helt svarer til, hvad IT-Branchen også gerne ser introduceret i grundskolen.

Udfordringen ligger ikke overraskende ikke mindst i behovet for et løft af lærernes digitale kompetencer.

Allerede i dag er det svært for gymnasierne at skaffe undervisere til Informatikfaget og skal alle lærere kunne arbejde med digitale kompetencer i andre fag, så kræver det en massiv opkvalificering.

For at sikre en prioritering af den nye digitale faglighed i en travl hverdag er det også afgørende, at det indgår i fagbekendtgørelserne og at der skal eksamineres i det.

Det er en enorm opgave, men – som parterne var helt enige om – så venter digitaliseringen ikke.

Derfor blev en konklusion på mødet også, at Danske Gymnasier og IT-Branchen vil fortsætte dialogen om, hvordan vi i et samarbejde kan skubbe på, at vi hurtigt får sikret børn og unge de relevante digitale kompetencer.

I dag er børnene og de unge i al for høj grad afhængige af, om de er så heldige at gå på en skole eller et gymnasium, hvor ildsjæle og digitale pionerer viser vejen. Det er en alt for stor ulighed i forhold til kompetencer, der er så centrale i fremtiden. Alle børn og unge skal rustes til at tage ejerskab over skabelsen af teknologi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *