Skal vi have en dansk sprogmodel?

Er det værd at investere i en dansk sprogmodel, der kan matche de store internationale modeller, eller vil det være klogere at fokusere på at finetune og udnytte de eksisterende modeller til danske formål?

Den hybride verden vil dominere 2024

En mere hybrid verden med fleksible arbejdspladser, grøn digitalisering og kunstig intelligens vil præge 2024, hvis du spørger Ciscos danske adm. direktør Cynthia Koetsier-Beerten.

Digitale SMV’er har højere vækst

Ny effektmåling viser, at virksomheder, der har benyttet SMV:Digital til at digitalisere deres drift, oplever betydelig vækst.

Hvor vigtig er AI som kompetence?

Hvor vigtig er AI som kompetence?

Med det hastige indtog af kunstig intelligens i stort set alle aspekter af vores arbejde og hverdag, giver det god mening at kigge på AI som et kompetenceområde.

Hvordan påvirker AI menneskelig kreativitet?

Den hastige teknologiske udvikling har skabt en frygt for at maskiner vil overtage en lang række af kreative jobs. Men er frygten berettiget? Eller står vi på tærsklen af en ny æra, hvor mennesker og maskiner kan samarbejde i stedet for at konkurrere?