Overblik over regeringens hjælpepakker

Regeringen har lanceret en lang række hjælpepakker i forbindelse med coronapandemien. Her kan du få et overblikket over, hvilke af støttepakkerne du kan få gavn af.

Overblik over regeringens hjælpepakker

DAHL Advokatfirma har udarbejdet et godt overblik over de mange hjælpepakker, som regeringen over de seneste uger har lanceret i forbindelse med coronakrisen.

På deres hjemmeside kan man få et hurtigt og opdateret overblik over, hvilke der er relevante for ens virksomhed.

Små selvstændige

For små selvstændige virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte er lige nu fem pakker, der kan være relevante at søge.

 • Hjælp til mindre virksomheder (selvstændige)
  Kompensation til mindre selvstændige virksomheder, der oplever mere end 30% nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19. Staten dækker 90% af omsætningstabet. Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.
 • Kompensation for faste udgifter for de særligt hårdt ramte
  Betaling af faste omkostninger i form af kontant tilskud til virksomheder, som er ekstra hårdt ramt og oplever mere end 35 % fald i omsætning (tilskud på 25-80 % af faste udgifter). Erhvervsdrivende, der er påbudt lukning, kan i denne periode få kompenseret svarende til 100 % af de faste udgifter. Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.
 • Garantiordning for nye lån for SMV’er
  Vækstfonden kautionerer for lån eller kredit i banken, der skal dække tab eller forventet tab i omsætningen på minimum 30 %. som følge af COVID-19. Kautionen dækker 70 % af finansieringsinstituttets tab. Løbetid op til 7 år. Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.
 • Lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked
  Lønkompensation (75-90 %) til virksomheder for det antal medarbejdere, som virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19 – en række betingelser gælder (minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte). Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.
 • Likviditets forbedring for små virksomheder
  Momsbetalingen udskydes ved at sammenlægge to afgiftsperioder. Betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag forlænges midlertidigt med 4 måneder. Samtidig udskydes af B-skatterater for selvstændigt erhvervsdrivende. Midlertidig forhøjelse af Skattekontoen for, at virksomheder skal undgå højere bankindeståender og forhøjede renteudgifter som følge af bankernes negative renter. Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.

Små og mellemstore virksomheder

SMV’er med op til 250 fuldtidsansatte er lige nu fire pakker, der kan være relevante at søge for dem.

 • Kompensation for faste udgifter for de særligt hårdt ramte
  Betaling af faste omkostninger i form af kontant tilskud til virksomheder, som er ekstra hårdt ramt og oplever mere end 30 % fald i omsætning (tilskud på 25-80 % af faste udgifter). Erhvervsdrivende, der er påbudt lukning, kan i denne periode få kompenseret svarende til 100 % af de faste udgifter. Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.
 • Garantiordning for nye lån for SMV’er
  Vækstfonden kautionerer for lån eller kredit i banken, der skal dække tab eller forventet tab i omsætningen på minimum 30 %. som følge af COVID-19. Kautionen dækker 70 % af finansieringsinstituttets tab. Løbetid op til 7 år. Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.
 • Lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked
  Lønkompensation (75-90 %) til virksomheder for det antal medarbejdere, som virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19 – en række betingelser gælder (minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte). Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.
 • Likviditets forbedring for små og mellemstore virksomheder
  Momsbetalingen udskydes ved at sammenlægge to afgiftsperioder. Betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag forlænges midlertidigt med 4 måneder. Samtidig udskydes af B-skatterater for selvstændigt erhvervsdrivende. Midlertidig forhøjelse af Skattekontoen for, at virksomheder skal undgå højere bankindeståender og forhøjede renteudgifter som følge af bankernes negative renter. Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.

Store virksomheder

Har man mere end 250 ansatte, betegnes man som en stor virksomhed, og her er der fire relevant hjælpepakker, som man kan søge.

 • Kompensation for faste udgifter for de særligt hårdt ramte
  Betaling af faste omkostninger i form af kontant tilskud til virksomheder, som er ekstra hårdt ramt og oplever mere end 35 % fald i omsætning (tilskud på 25-80 % af faste udgifter). Erhvervsdrivende, der er påbudt lukning, kan i denne periode få kompenseret svarende til 100 % af de faste udgifter. Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.
 • Garantiordning for nye lån for store virksomheder
  Vækstfonden kautionerer for lån eller kredit i banken, der skal dække tab eller forventet tab i omsætningen på minimum 30 %. som følge af COVID-19. Kautionen dækker 70 % af finansieringsinstituttets tab. Løbetid op til 6 år. Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.
 • Lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked
  Lønkompensation (75-90 %) til virksomheder for det antal medarbejdere, som virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19 – en række betingelser gælder (minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte). Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.
 • Skatte- og momslempelser for store virksomheder
  Betalingsfristen for indbetaling af moms forlænges midlertidigt med 30 dage. For A-skat og AM-bidrag forlænges betalingsfristen for de store virksomheder midlertidigt med 4 måneder. Midlertidig forhøjelse af Skattekontoen for, at virksomheder skal undgå højere bankindeståender og forhøjede renteudgifter som følge af bankernes negative renter. Du kan læse mere på DAHL Advokatfirmas hjemmeside.

IT-Branchen samarbejder med DAHL Advokatfirma på en lang række områder, og vi har derfor fået lov til bruge ovenstående liste fra deres hjemmeside.