Øjnene er også vendt mod Europa

Rammerne for et digitalt Danmark og dermed også for den danske it-branche, bliver til dels støbt i Bruxelles, og derfor involverer IT-Branchen sig også løbende på EU-plan.

Øjnene er også vendt mod Europa

En stor del af reguleringerne og de fremtidige digitale ambitioner besluttes i dag af EU, og får dermed også en effekt på både dansk lovgivning, offentlige strategier samt rammevilkår for den danske it-branche.

Det er derfor vigtigt, at vi som brancheorganisation ikke bare orienterer os om, hvad der sker i EU, men også aktivt involverer os i europapolitikken.

Involvering på flere niveauer

Senest har Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen, fået plads som næstformand i Digital Europes AI & Data Working Group, der bl.a. skal give indspark og forslag til EU’s AI- og robotstrategi.

IT-Branchen er aktiv i brancheforeningen Digital Europe, for at følge og præge morgendagens regulering, men endnu vigtigere, for at bruge vores fagviden om, hvilke problemstillinger teknologien kan løse og skaber.

Vi ønsker at bringe den viden tidligt i spil for beslutningstagerne, så de kan tilpasse EU’s regulering, så det understøtter løsningerne og indhegner udfordringerne.

For at sikre mest mulig påvirkning af EU’s strategier og rammevilkår, samarbejder vi også med Dansk Erhvervs EU-kontor samt ETNO, der varetager teleselskaberne interesser i EU.

Flere EU-penge til teknologiinvesteringer

Digitale virksomheder vokser 2.5 gang hurtigere end ikke-digitale virksomheder, og samtidig forbedrer teknologien både serviceniveauet og afkastet væsentligt.

Der ligger et kæmpe potentiale i at digitalisere en større del af både det offentlige og den private sektor, og derfor støtter IT-Branchen også Digital Europes seneste forslag om at øge EU-budgettet.

I dag går kun 3% af budgettet til den digitale transformation, men hvis vi virkelig tror på, at teknologien kan gøre en positiv forskel (og det gør vi), så skal mindst 10% af EU’s samlede budget gå til at skabe et mere digitalt Europa.

Brug vores europæiske samarbejde

Vores medlemskab af Digital Europe er også en videnskilde, som vores medlemmer kan dykke ned i.

Sidder du med et konkret spørgsmål om, hvad status er på nogle processer i Bruxelles, kan vi hjælpe dig med hurtigt at få svar på det.