Må kunderne stoppe betalinger pga. corona?

Hvis en kunde giver besked om, at de reducerer betalingerne – eller helt ophøre med at betale – i en periode pga. coronakrisen, hvordan er man så stillet?

Må kunderne stoppe betalinger pga. corona

For nyligt kunne man i Computerworld læse, at Jysk i den kommende tid kun vil betale halvdelen af prisen for deres licenser, vedligeholdelsesomkostninger og timepriser til deres it-leverandører.

De begrundede beslutningen i, at de pga. coronavirus havde færre kunder, og derfor var tvunget til at lukke butikker.

En udfordring mange erhvervsvirksomheder sikkert står overfor.

Men giver det ret til, at man halverer eller stopper betalingerne til it-leverandørerne? Det har vi spurgt Tim Nielsen, Certificeret IT-advokat hos DAHL Advokatfirma om.

Force majeure er ikke en undskyldning for ikke at betale

I den konkrete sag skriver Jysk til sine it-leverandører, at situationen de står overfor, er force majeure – altså en for virksomheden uforudsigelig og udefrakommende hændelse, der gør, at de ikke kan leve op til kontrakten.

Tim Nielsen, DAHL Advokatfirma

”De kan godt have ret i, at corona juridisk set kan defineres som force majeure. Men de kan ikke bruge det som undskyldning for ikke at betale deres penge til underleverandørerne, med mindre det eksplicit står i kontrakten,” siger Tim Nielsen.

At en virksomhed for en periode må lukke butikker, eller køre på nedsat blus pga. af en udefrakommende krise, kan godt være en gyldig årsag til, at kunden ikke kan leve op til sine konkrete projektleverancer.

Men det kan sjældent være en juridisk gyldig årsag til, at man stopper sine betalinger af licenser, drift og vedligeholdelse. Hvis man skal kunne udsætte sin betalinger pga. force majeure, skal det stå meget tydeligt i aftalen.

Der kan dog være aftalt andre mekanismer, som kan bruges.

”Der kan i aftalen være beskrevet en mulighed for at kunne skalere ned på f.eks. licenser eller enheder. Aftalen kan også beregne prisen på baggrund af faktisk forbrug af f.eks. transaktioner. I så fald vil man formentlig godt kunne nedsætte betaling svarende til det mindre forbrug. Det er dog ikke force majeure, men selve kontraktens prismekanismer derså kommer i brug,” udtaler Tim Nielsen.

Det ændrer dog ikke på, at der skal være en konkret aftale for at kunne nægte betaling uden videre.

”Hvis en kunde nægter at betale hele eller dele af regningen – og det ikke specifikt er tilladt i kontrakten – er der formentlig tale om en forsætlig og væsentlig misligholdelse af aftalen,” konkluderer Tim Nielsen.

Det giver leverandøren mulighed for at ophæve aftalen. Det giver også mulighed for at kræve erstatning uden begrænsninger, da fortsættelige misligholdelser medfører bortfald af alle ansvarsbegrænsninger.

Læs kontrakten og gå i dialog

Oplever man kunder, der pga. coronakrisen pludselig vil ændre på betalingerne, skal man derfor først og fremmest læse kontrakten igennem for at, hvad man der er beskrevet omkring dette.

Selvom der ikke står en udvidet fortolkning af force majeure i kontrakten, og man derfor kan have mulighed for at søge erstatning eller ophæve aftalen, så er det dog ikke nødvendigvis den rigtige tilgang.

”Virksomhederne tager sjældent disse tiltag i brug, med mindre de virkelig er pressede. Så min anbefaling er, at man først og fremmest tager en dialog med kunden, og prøver at finde en løsning sammen. Man vil jo gerne beholde kunden – også efter krisen. Der skal dog være rimelighed i tingene, og der må være grænser for, hvilke vilkår en part skal finde sig i af få dikteret,” siger Tim Nielsen.

Hvis du vil vide mere

Som medlem af IT-Branchen kan du altid ringe til vores erhvervsjuridiske hotline, 33 74 64 00 eller skrive, at vi skal ringe dig op på hotline@danskerhverv.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende coronavirus. Som medlem er det gratis at kontakte vores hotline.

DAHL Advokatfirma, som IT-Branchen samarbejder med, har nedsat et juridisk 24/7 Corona Task Force, der kan hjælpe vores medlemmer med forretningsmæssige problemstillinger indenfor:

 • Ansættelse, kapacitet og tilpasning
  Kontakt: Søren Nielsen, son@dahllaw.dk, 30 84 35 14
 • Leverandører, kunder og international forretning
  Kontakt: Kim Ricken Jørgensen, krj@dahllaw.dk, 26 88 26 16
 • Byggeriet og byggesager
  Kontakt: Hans Erik Steffensen, hes@dahllaw.dk, 40 19 90 90
 • IT- og teknologivirksomhed
  Kontakt: Claus Sørensen, cfs@dahllaw.dk, 20 25 05 99
 • Skat og moms
  Kontakt: Bent Ramskov, bra@dahllaw.dk, 20 12 08 30
 • Kapitalstruktur og kapitalforhold
  Kontakt: Henning Lillienskjold, hvl@dahllaw.dk, 26 73 65 88
 • Finansiel omstrukturering
  Kontakt: Henning Lillienskjold, hvl@dahllaw.dk, 26 73 65 88
 • Rekonstruktion, insolvens og inddrivelse
  Kontakt: Birgitte Jørgensen, bij@dahhlaw.dk, 26 21 93 10

Du kan tilkøbe rådgivning her med en unik IT-Branchen-medlemsrabat.