Sådan ser udbudsmarkedet ud

Det kan nogle gange være svært at finde markedsstørrelse og konkurrentoverblik på udbudsmarkedet for it-løsninger. Derfor har IT-Branchen samlet de tørre fakta om udbudsmarkedet i Danmark.

Med næsten 2.485 it-virksomheder, er det et meget bredt leverandørfelt, der findes til det offentlige. De nyeste tal fra Mercell viser dog nogle klare tendenser.

Virksomheder med under 25 ansatte sender over halvdelen af alle de it-fakturaer, der blev sendt til det offentlige i 2022. Til gengæld sidder en de store it-leverandører med over 250 ansatte på næsten halvdelen af omsætningen.

Det viser nye tal fra Mercell, der indsamler data fra de faktiske fakturaer, der bliver sendt til det offentlige.

Mange mindre it-leverandører til det offentlige

Ud af 2.485 it-leverandører har 85,8% af dem under 24 ansatte. Blot 0,8% af it-leverandørerne har mere end 250 ansatte. Dermed står de små it-virksomheder for langt den største del af de i alt 18.044 it-fakturaer, der blev sendt til det offentlige i 2022.

”Tallene bekræfter, at de offentlige myndigheder faktisk er ret gode til at købe løsninger fra mange mindre it-leverandører, og at den offentlige digitalisering i høj grad bygger på en sand underskov af it-leverandører. Så der er en enorm stor konkurrence på området,” fortæller Martin Jensen Buch, chefkonsulent i IT-Branchen.

Omsætningen ligger stadig hos de store leverandører

I alt blev der i 2022 faktureret for en samlet værdi på 10.963.338.398,97 kr. indenfor it-løsninger i det offentlige.

”Det er ikke overraskende at de største it-leverandører sidder på næsten halvdelen af omsætningen. Det skyldes i høj grad de krav, som bliver stillet i forbindelse med de største udbud, hvor kun de store virksomheder har volumen og ressourcerne til at byde ind. Tidligere har vi dog set, at de største leverandører har haft endnu større andel af markedet, så det kan altså tyde på, at de offentlige myndigheder er blevet bedre til at benytte en bredere kreds af leverandører – også når det kommer til de helt store udbud,” udtaler Martin Jensen Buch.

It-leverandører med over 250 ansatte sad i 2022 på 45,8% af den samlede fakturaværdi, mens leverandører med under 25 ansatte sad på 11,5% af markedet.

Gennemsnitligt fakturerede de store it-leverandører for 50 mio. kr., mens de små i gennemsnit fakturerede for 51.000 kr.

Sådan fordeler it-fakturaerne sig

Kigger man på de tilgængelige it-fakturaer i det offentlige, blev der i 2022 købt it-ydelser ind for 11 mia. kr. fordelt på 2.500 it-leverandører. Det kan du læse mere om her, hvor vi bl.a. har fordelt fakturaerne efter underbrancher.

Store mørketal omkring det reelle forbrug

Ovenstående tal er desværre ikke fuldstændig retvisende for det offentliges forbrug af it-ydelser og hardware. En række både statslige myndigheder og kommuner offentliggør ikke deres omkostninger.

En række af disse er så store, at deres it-forbrug må forventes at ændre væsentligt på markedsstørrelsen og fordelingen af it-omkostninger i det offentlige.

”Hvis offentligheden ikke får fuld indsigt i det offentlige forbrug, bliver det jo umuligt at vurdere dens arbejde og effektivitet. Så det er et stort demokratisk problem, at der i Danmark findes offentlige instanser, der nægter at være transparente omkring deres reelle forbrug,” siger Martin Jensen Buch.

Disse offentlige myndigheder og kommuner er ikke fuldt transparente omkring deres omkostninger:

 • AFLD A/S
 • Energnist
 • Netselskabet Elværk
 • Amgros
 • Banedanmark
 • CBS
 • Familieretshuset
 • Finansministeriet (hele deres koncern)
 • Forsvarsministeriet (hele deres koncern)
 • Hjemrejsestyrelsen
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug & Fiskeri
 • Skatteministeriet
 • Samt følgende kommuner: Esbjerg, Herning, Hjørring, Ikast-Brande, Kolding, Middelfart, Morsø, Odense, Silkeborg, Svendborg, Thisted, Vejle, Aalborg og Aarhus.

Udbudsoverblik

Du kan også allerede nu tilmelde dig IT-Branchen og Dansk Erhvervs konference Udbudsoverblik, hvor et bredt udsnit af offentlige indkøbere vil præsentere deres kommende udbud. Konferencen afholdes den 7. februar 2024 på Børsen.

TILMELD DIG HER.

Hvis du vil vide mere

Du kan altid kan tage fat i Martin Jensen Buch, hvis du kunne være interesseret i at deltage i vores policy board for offentlig digitalisering.