Offentlig Digitalisering

Vær med i policy boardet for offentlig digitalisering og få viden og netværk med hjem. Kontakt Martin Jensen Buch, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Policy boardets formål

Offentlig digitalisering er vejen til fortsat at modernisere og effektivisere den offentlige sektor samtidig med at der skabes værdi, lettelser og serviceforbedringer.

Policy boardet arbejder for at præge den offentlige debat, og centrale offentlige aktørers indblik i og beslutninger vedrørende digitalisering af den offentlige sektor, så der sker en optimal udnyttelse af digitaliserings muligheder i samspil med leverandørerne.

Danmark skal have en styrkeposition inden for offentlig digitalisering, og ambitionerne må ikke slækkes. Digitalisering kan skabe effektivisering og produktivitetsstigning på både kort og lang sigt.

Faste aktiviteter

 • Skabe mere forretning for branchen enten ved, at ambitionsniveauet for offentlig digitalisering løftes eller ved, at flere opgaver lægges ud til markedet.
 • Gennemføre bedre offentlige IT-projekter, hvor risiko i højere grad fordeles mellem kunde og leverandør frem for entydigt at være placeret hos leverandøren.
 • Gøre offentlige indkøb enklere og mindre ressourcekrævende for leverandørerne, herunder at der gennemføres initiativer, som ændrer rammebetingelser og styring af offentlige IT-projekter.
 • Skabe dialog med politisk niveau om, hvor og hvordan lovgivning kan gøres lettere at digitalisere og mere sammenhængende på tværs af fx stat, region og kommuner og specifikt i udvalget sektorer.
 • Understøtte aktiv videndeling i branchen med kundesiden, forskere og politikere.

Årets indsatsområder

 • Arbejde for at forbedre rammerne for udbud og it-indkøb og fjerne barrierer for efterspørgsel efter digitale løsninger i det offentlige, blandt andet ved at arbejde for udbredelse af kodeks for det gode udbud, samt øget anvendelse af dynamiske indkøbssystemer og helt generelt mere leverandørdialog og markedsafklaring 
 • Arbejde for at det offentlige bliver bedre til at stille relevante grønne krav i deres digitale indkøb, herunder skubbe på for at grønne krav kommer til at vægte mere i offentlige udbud og på den måde være med til at påvirke den grønne udvikling.  
 • Arbejde for at gøre det lettere for det offentlige at tilvælge cloud, herunder bidrage til at fjerne barrierer for cloud  

Hvem er med i policy boardet?

 • Michael Wätjen, Nine – Forperson
 • Allan Lundgaard Hamilton, Visma Consulting
 • Anders Elfving, Balidea Consulting & Programming, S.L.
 • Anders Hansen, Stack Infrastructure
 • Andreas Rask Lundsgaard, Pentia
 • Asger T. Vigeholm, Pentia
 • Bent Dalager, KPMG
 • Bo Kinch Andersen, Changegroup
 • Brian Bade, Digital Reality
 • Brian Skjershede Nielsen, KMD
 • Carsten Haulund Larsen, NNIT
 • Christian Max Hansen, KPMG
 • Christine Müller Andreasen, Amazon Web Services
 • Claus Mikkelsen, Accenture
 • Claus Rydkjær, Capgemini Danmark
 • Claus Westergaard Kraft, Nuuday
 • David Lange, Sentia Denmark
 • Dina Myrup Raabjerg, Systematic
 • Frederik Christensen, DFC IT
 • Hans Lynnerup, CGI Danmark
 • Helle Oest Iversen, Nine
 • Henning Kirkegaard, Dansk Scanning
 • Henrik Fugmann, Capgemini Danmark
 • Henrik F. Skerning, Dell
 • Jacob Lie Vuust, Fortinet Danmark
 • Jakob Egede Budtz, Venzo
 • Jakob Svejgaard, EG
 • Jan W. Badura, TIMEmSYSTEM
 • Jan Winther, Netcompany
 • Jan Skelbæk, Miracle
 • Jens Nielsen, Liga
 • Jens Christian Ebak, Peytz & Co
 • Jesper Bo Seidler, EG
 • Jesper Kolding, 7N
 • John Nedergaard, Software Improvement Group
 • Johnny Iversen, EG A/S
 • Khanh Ngyuen, TIMEmSYTEM
 • Karen Stoustrup Jensen, KMD
 • Kasper Saunders Bang, Charlie Tango
 • Kim Clausen Agerskov, Netcompany Holding
 • Kim Palvig, Monsalta
 • Kim Rosenkrans, IBM
 • Klaus Riisberg, Omilon
 • Kristian Kossmann, Schultz
 • Lars Holdt, SYNLAB Medical Digital Services
 • Laust Jørgensen, Peytz & Co
 • Louise Møller Jensen, Qemploy
 • Line Skött, Fujitsu
 • Maija Salvén Haas, Apple
 • Morten Bo Jørgensen, Dell
 • Morten Hoffmann, Strongminds
 • Morten Korsaa, Whitebox
 • Morten T. Pedersen, Tenbid Consulting
 • Niels Laulund, Coworkit
 • Ole Bugge Mikkelsen, Atea
 • Poul Erik Mølgaard Rasmussen, Flex Professional Consultants
 • Poul Noer, Dansk Erhverv
 • Rasmus Halvor, Sopra Steria
 • Rasmus Kamper Mathiasen, Cisco Systems Danmark
 • Rasmus Reitz, Sopra Steria
 • René Stampe Lund, Visma Consulting
 • Simon Svarrer, Schultz
 • Svend Oldenburg, Charlie Tango A/S
 • Thomas Clemmen Christensen, SAS Institute
 • Thomas Haagendal, Eureca
 • Tina Lindholm, Amazon
 • Tobias Fonsmark, Semaphor
 • Tommi Hansen, Lessor
 • Tony Jensen, Dbvision
 • Trine Salgaard Voss, Fortinet Denmark
 • Tue Villum Sørensen, Lector
 • Xukun Ji, Huawei
 • Martin Jensen Buch, IT-Branchen
 • Anton Hillbrandt Jacobsen, IT-Branchen

Hvordan deltager jeg?

Du er velkommen til at kontakte Martin Jensen Buch, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.